Bedrijventerreinen Tappersheul Oudewater

Informatieavond over uitbreiding bedrijventerrein Tappersheul

Binnenkort start de gemeente met het treffen van voorbereidingen om bedrijventerrein Tappersheul uit te breiden. Daarbij willen wij samen optrekken met de bedrijven die al zijn gevestigd op Tappersheul en ondernemingen die dat mogelijk in de toekomst overwegen. Na de bestaande delen I en II gaat het nieuwe stuk – hoe kan het ook anders – Tappersheul III heten.

Informatieavond op donderdag 8 juni

Graag willen wij met alle betrokkenen en geïnteresseerden bespreken hoe de uitbreiding gestalte gaat krijgen. Daarom organiseren wij een informatieavond. Die staat gepland voor donderdag 8 juni om 20.00 uur in het stadhuis. Visbrug 1 (ingang zijdeur Kapellestraat)

Vraag en aanbod
Deze avond grijpen wij ook aan om bij de aanwezigen de behoefte aan vierkante meters bedrijventerrein te peilen (hiervoor zijn inschrijfformulieren aanwezig).. Tegelijkertijd hopen we inzicht te krijgen in bestaande bedrijfspanden op Tappersheul I en II die mogelijk beschikbaar komen. Verder komen de uitgiftecriteria en verkoopvoorwaarden aan bod. De Ontwikkeling Maatschappij Utrecht (OMU) is aanwezig en zet uiteen wat zij voor bedrijven en gemeente kan betekenen.

Programma
Resumerend ziet de indeling van de avond er als volgt uit:

19.30 uur         Inloop
20.00 uur         Welkom door wethouder Bob Duindam
20.05 uur         Presentatie uitgiftecriteria en verkoopvoorwaarden
20.45 uur         Pauze/koffie
21.00 uur         Presentatie Ontwikkeling Maatschappij Utrecht
21.00 uur         Behoeftepeiling
22.00 uur         Afsluiting en napraat

Wie zijn de genodigden?
In de achterliggende periode hebben meerdere bedrijven ons laten weten dat zij mogelijk belangstelling hebben voor meer vierkante meters. Deze bedrijven hebben wij individueel uitgenodigd. Maar ook bedrijven die (nog) geen belangstelling hebben kenbaar gemaakt, zijn uiteraard van harte welkom. Aanmelden kan bij Menno Spiekerman van het bestuurssecretariaat bestuurssecretariaat@oudewater.nl

Tot slot
Graag tot ziens op 8 juni !