Bedankt voor het aan de gang houden van de economie!

Afgelopen woensdag 22 februari mocht ik namens het BVO-bestuur een speciale bijeenkomst bijwonen van de Ondernemersvereniging Stichtse Vecht (OSV), een van de collega ondernemersverenigingen uit het ‘Platform Utrecht West’ waar de BVO onderdeel van uit maakt. Voor deze bijeenkomst was de staatssecretaris van Financien, de heer Eric Wiebes als spreker uitgenodigd. Lees hieronder het verslag van deze druk bezochte bijeenkomst.

portretfoto-wiebes
‘Ik dank u allen hartelijk voor het aan de gang houden van de economie.’ Dat zegt Eric Wiebes tegen de ruim 110 aanwezige ondernemers bij Van der Valk Breukelen. Op woensdag 22 februari is de staatssecretaris van Financiën te gast bij de OSV. Een impressie van de avond.

‘Het gaat goed met werkend Nederland. Er komen 15.000 banen per maand bij en we gaan het tweede jaar in met een economische groei van 2%. Werkenden hebben er gemiddeld 8% koopkracht bij gekregen tijdens deze kabinetsperiode. Kunnen we nu tevreden achteroverleunen? Nee. De werkloosheid is gedaald, maar er staan nog steeds 450.000 mensen te trappelen om aan het werk te gaan. Rondom vaste contracten en regelingen voor zzp’ers valt nog van alles te wensen. En uit een OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling)-meting blijkt, dat Nederlanders het minst werken van alle welvarende landen op aarde. Er is in ons land veel onbenut arbeidspotentieel. De samenleving zou er anders uit zien als we in staat zouden zijn meer te werken.’

Lastenverlaging

Wat is de remedie om meer mensen aan het werk te krijgen, volgens Wiebes? ‘Allereerst moeten de lasten omlaag. Als je van een uitkering naar een laagbetaalde baan gaat, ga je er financieel niet op vooruit. Werken loont dan niet. In het midden van de arbeidsmarkt loont werken wel, maar ga je meer werken, dan wordt dat ook weer afgestraft. Lastenverlaging is één van de bewezen recepten om werk te creëren. Het tweede recept is, dat we minder dingen moeten verbieden of verplichten op de arbeidsmarkt. Dit leidt namelijk tot veel administratieve handelingen. Ondernemers hebben er last van dat het moeilijk is om iemand te ontslaan. Iemand van de publieke omroep vertelde me laatst: “We nemen geen mensen meer in vaste dienst, dat is te gevaarlijk.” Het wordt tijd om hier iets aan te doen.’

Meedoen

‘Werken is goed voor een samenleving. Het maakt mensen economisch zelfstandig. En het is een manier om mee te doen. Je voelt je medeverantwoordelijk voor de samenleving, want iets in die samenleving heb jij gedaan. Het is een manier om ervaringen op te doen en vrienden te maken. Laten we met z’n allen zorgen dat mensen geen tijd hebben om een bushokje in elkaar te trappen omdat ze werken aan het bouwen van die bushokjes.’

Btw

Het is tijd voor vragen uit de zaal. Over de ‘hijgerigheid’ van de media bijvoorbeeld. Wiebes: ‘Ik twitter niet, ik zit niet op Facebook – het scheelt enorm veel tijd dat ik me niet op die platforms bezig hoef te houden met rechtzetten van beweringen die niet kloppen. Ik probeer zoveel mogelijk tijd te besteden aan mijn werk. Ik ga rustig door om het langzaam beter te maken.’

Een andere vraag uit de zaal: ‘Hoe voorkomen we dat zzp’ers de armen van de toekomst worden?’ Wiebes: ‘De meeste Nederlandse zzp’ers redden zich prima. Maar er is een groep die moeilijker ligt dan het gemiddelde. Het is goed om daar aandacht voor te hebben.’ En hoe zit het met de btw, wordt die nog hoger? ‘Dat moeten we aan een nieuwe regering overlaten. Technisch gezien is er wat voor te zeggen om voor één btw-percentage te kiezen, want ons systeem zorgt voor veel complexiteit. Echter: verlaging is leuk, maar verhoging niet. En als iets een verworden recht wordt, krijg je dat niet makkelijk teruggedraaid.’

Goed vestigingsklimaat

Hoe ziet Wiebes de globalisering in het huidige perspectief? ‘Natuurlijk zijn bedrijven altijd op zoek naar landen waar het prettig wonen is en waar mensen gelukkig zijn. Nederland is zo’n land. Maar de winstbelasting is niet aantrekkelijk. Ik vind dat we moeten werken aan een goed vestigingsklimaat. Daarom moeten we blijven streven naar innovatie. Daar moeten we niet bang voor zijn. We zijn altijd een land geweest met honger naar vooruitgang. Daar leven we voor. En dat is mooi.’