DOELSTELLINGEN OVO


De OndernemersVereniging Oudewater (OVO) heeft als doel de economische en maatschappelijke omgeving in de gemeente voor ondernemingen zodanig te optimaliseren, dat deze maximaal kunnen profiteren van de ondernemerskansen in het verzorgingsgebied. Dit doet de OVO door middel van BINK, Belangenbehartiging, Informatie overdracht, Netwerken en Kennis delen.

Belangenbehartiging
De OVO zet zich in voor belangenbehartiging voor haar leden. Dit doen we onder andere door 2 keer per jaar onze standpunten uiteen te zetten tijdens bijeenkomsten met de LTO, de burgemeester en wethouders.

Informatie overdracht
De OVO wil middels de nieuwsbrief en de website, zo vaak als nodig, leden op de hoogte houden van de lopende zaken in de aandachtsgebieden van de OVO. Bijvoorbeeld over veiligheid, bereikbaarheid, huisvesting en de economische agenda.

Netwerken
De OVO wil haar leden in de gelegenheid stellen elkaar formeel en informeel te ontmoeten. Dit doen we door het organiseren van bijeenkomsten zoals de nieuwjaarsreceptie, de OVO Outdoors!, het ledenuitje en de Dag van de ondernemer.

Kennis delen
De OVO wil kennis delen met haar leden. Dit willen we onder andere doen door een mentoraat te starten. Voor jonge ondernemers door ervaren ondernemers. Maar bijvoorbeeld ook door het organiseren van een gezamenlijke cursus.

De OVO houdt zich bezig met uiteenlopende onderwerpen in de gemeente Oudewater en de provincie Utrecht. Zo is de OVO ondermeer betrokken bij de eventuele realisatie van een regionaal bedrijventerrein langs de A12, nemen we deel aan discussies rondom de economische- en structuurvisie en is de OVO gesprekspartner bij de totstandkoming van verschillende zaken, zoals infrastructuur, regelgeving, werkgelegenheid, revitalisatie, handhaving en de economische agenda. Op deze website kunt u een overzicht vinden van het laatste nieuws over de activiteiten van de OVO en correspondentie over enkele actuele beleidsonderwerpen.