Bedrijven Tappersheul kiezen met grote meerderheid (85%) voor verlenging van de BIZ

Een BIZ (Bedrijven Investerings Zone) is een afgebakend gebied waarin ondernemers samen investeren in een goed economisch leefklimaatklimaat. Deze samenwerking heeft als doel plezierig werken en ondernemen. Veiligheid (in de breedste zin) en een representatieve uitstraling van het terrein vormen hierin de rode draad. Om dit handen en voeten te geven is in 2016 BIZ vereniging ViTap (Vitaal Tappersheul) opgericht. Het ViTap bestuur controleert dat de geplande activiteiten voor het ‘op niveau houden’ van bedrijventerrein Tappersheul ook echt worden uitgevoerd. En dat dit binnen de met elkaar afgesproken budgetten gebeurt. De eerste BIZ periode liep 1 januari 2021 af. Daarom moest opnieuw door alle bedrijven (BIZ-plichtigen) op Tappersheul gekozen te worden voor een nieuwe periode van 5 jaar. September vorig jaar presenteerde het ViTap bestuur aan de leden het activiteitenplan met bijbehorende begroting voor de komende periode. Dat gebeurde tijdens de algemene ledenvergadering. De leden keurden het plan goed. Nu kon de gemeente – die de BIZ-gelden incasseert – een formele draagvlakmeting uitvoering. Eind december ontvingen de BIZ-plichtige leden een stembiljet van de gemeente. Hiermee konden ze vóór of tegen een nieuwe BIZ-periode van 5 jaar voor Tappersheul stemmen.

De uitkomst van de stemming was maandag 8 februari. Maar liefst 85% van de bedrijven gaf aan vóór verlenging van de BIZ op Tappersheul te zijn! Voor het bestuur een blijk van waardering voor hun inzet. En een aanmoediging door te gaan op de ingeslagen weg voor het behoud van een strak, heel en veilig bedrijventerrein Tappersheul. 

Wethouder Bob Duindam was betrokken bij het hele proces. Hij kijkt tevreden terug op de samenwerking met BIZ/ViTap en hoopt deze ook in de komende 5 jaar voort te zetten. “Ik ben enorm blij dat de BIZ/ViTap door zo’n groot deel van de bedrijven gedragen wordt. Dat geeft vertrouwen dat we ook de komende vijf jaar het bedrijventerrein Tappersheul schoon, heel en veilig kunnen houden. Bovendien gaan we de komende tijd werk maken van de revitalisering van Tappersheul 1 en 2. Daarin is de ViTap als gesprekspartner ook bijzonder waardevol.” Meer informatie over de BIZ en hun activiteiten op Tappersheul kijkt u op de website van de BIZ via www.vitap.nl