Bespreking economische agenda Oudewater

Tweemaal per jaar komen de besturen van de ondernemersverenigingen uit Oudewater, de gemeenteraad en het college bij elkaar om de voortgang van de Economische Agenda en een actueel thema met elkaar te spreken. Op donderdag 17 januari jl. was deze bijeenkomst bij Hoeve Spoorzicht in Papekop, dit keer onder leiding van de LTO.

Na de opening en welkom door gastheer Ben de Vor, voorzitter LTO Zuid-West Utrecht, werd de agenda voor deze bijeenkomst voortvarend behandeld.

De vergadering ging van start met een update vanuit de werkgroepen die met hun onderwerpen aansluiten op de  Economische Agenda van de Gemeente Oudewater.

Toehoorders werden bijgepraat over onderstaande punten:

• Vervoersconcepten Binnenstad – hier werd stilgestaan bij het afsluiten  van de binnenstad voor vrachtverkeer, een voorstel wat binnenkort naar de Raad gaat. Dit alles om ervoor te zorgen dat de historische binnenstad ontlast wordt van het zware verkeer wat veel schade geeft aan de wegen en  historische bruggen in het centrum.
• Vervoersconcepten Buitengebied – hier werd door de werkgroep, middels een presentatie, getoond hoe men het buitengebied veiliger kan maken door slechts kleine aanpassingen te doen, denk hierbij bijvoorbeeld aan extra bomen en beplantingen langs de weg en/of visuele aanpassingen aan wegen. Het is aangetoond dat dit ervoor zorgt dat er dan minder hard gereden wordt op de smalle buitenwegen.
• Arbeidsmarkt – de Oudewater Werkt werkgroep, gaf een toelichting op de mogelijkheden voor het uitbreiden van het platform met een Vrijwilligersplatform. Met als voordeel dat er nog meer verkeer op de website komt en dat Oudewater werkt er voor iedereen is!

Daarna stond het Thema; Oudewater klimaatneutraal in 2030!? op de agenda.
Dick Nederend, voorzitter van Duurzaam Lopikerwaard ging met de aanwezigen in gesprek over onderstaande punten:

‘Oudewater klimaatneutraal in 2030!?’

• In hoeverre is dit realistisch
• Welke stappen zijn er al gezet
• Welke stappen kunnen we nog zetten
• Wat kunnen we van elkaar leren
• Wat zijn de kosten

Hij deelde zijn ervaringen met andere gemeenten, o.a. Lopik en er kwam een levendige discussie op gang onder de aanwezigen, over de inzet van o.a. zonne-energie en wind-energie.  Interessante onderwerpen, waar in de nabije toekomst nog genoeg over gesproken zal gaan worden.

Daarna was er nog tijd voor vragen en kon men nog even napraten onder het genot van een drankje in de gezellige hooiberg van hoeve Spoorzicht.