Privacy_BVO

Wat betekent de nieuwe Europese privacywet voor MKB-ondernemers?

VEILIG ZAKELIJK INTERNETTEN

Aan het begin van deze zomer wordt de nieuwe Europese privacywet van kracht die voor mkb-ondernemers verstrekkende gevolgen heeft. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verplicht u als ondernemer zorgvuldig om te gaan met privacygevoelige gegevens. Niet alleen die van klanten, maar ook die van bijvoorbeeld uw medewerkers.

Natuurlijk zijn die regels niet helemaal nieuw, we kennen immers al de meldplicht datalekken die in 2016 aan de Wet bescherming persoonsgegevens werd toegevoegd. De grote zorg zit hem erin dat de boetes die door de Europese Unie opgelegd kunnen worden voor het verliezen van privacygevoelige data vele malen hoger zijn dan toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens (AP) kan opleggen. En in de praktijk blijkt dat datalekken aan de orde van de dag zijn. Het versturen van een e-mail aan meerdere mensen waarbij u per ongeluk de mailadressen in het Aan- of CC-veld zet en iedere ontvanger dus alle mailadressen kan zien, kan al gelden als een datalek.

Bent u al klaar voor deze Algemene Verordening Gegevensbescherming?

Uit onderzoek blijkt dat veel Nederlandse mkb-bedrijven geen idee hebben wat de nieuwe wet inhoudt. Dat kan een kostbaar gebrek aan kennis worden, want de boetes die de toezichthouder kan opleggen lopen op tot twintig miljoen euro of 4 procent van de jaaromzet.

Weet u welke rechten en plichten u heeft onder de nieuwe privacywetgeving? En welke risico’s u loopt als u de zaken niet op orde heeft? Met de AVG miniscan krijgt u een kort advies over de belangrijkste thema’s van de nieuwe wetgeving.

Doe hier de AVG miniscan

Eenvoudig de cybersecurity risico’s van uw bedrijf in kaart brengen?
MKB Nederland en VNO-NCW bieden jou als ondernemer kosteloos een cyber risico scan aan. Hiermee kunt u eenvoudig het veiligheidsniveau van uw website laten controleren, daarnaast wordt stap voor stap uitgelegd hoe u deze kunt verbeteren.

Dit moet je als ondernemer weten over de AVG
Bij de nieuwe privacywetgeving AVG horen meer verplichtingen voor mkb-ondernemers. Een van de belangrijkste aandachtspunten is het inzagerecht van degene waarvan je informatie bijhoudt.

Checklist voor de nieuwe privacywetgeving
Welke zaken moet u regelen om te voldoen aan de nieuwe privacywetgeving uit Europa? Volg hier eenvoudig de checklist zodat u weet dat u veilig werkt.

Zo train je medewerkers om met privacygevoelige gegevens te werken
Niet alleen aanvallen van buitenaf vormen een risico op een datalek. Ook onwetende medewerkers kunnen onbedoeld de oorzaak zijn van een lek. Train uw medewerkers in het veilig werken met privacygevoelige gegevens.

Veilig Zakelijk Internetten is een gezamenlijk initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland, gesteund door het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Meer informatie of contact via info@veiligzakelijkinternetten.nl.