Betere MKB-profilering in samenwerking MKB-Nederland met VNO-NCW

Het hoofdbestuur van MKB-Nederland heeft 14 mei jl. ingestemd met de plannen voor een vernieuwde samenwerking met VNO-NCW. Met dit onderhandelingsakkoord tussen de beide organisaties wordt tegemoet gekomen aan de wens van het MKB-bestuur voor betere mkb-profilering en een sterker, eigen mkb-geluid. Daartoe komt er onder meer een nieuw platform MKB-Ondernemerschap, waarin de mkb-leden van beide verenigingen samen komen. MKB-Nederland en VNO-NCW onderstrepen met de verbeterde samenwerking het belang van eenheid in de ondernemerslobby, maar gaan tegelijk de diversiteit en de ondernemerspraktijk beter faciliteren en hun werkorganisatie vernieuwen.

Belangen van midden- en kleinbedrijf

De gesprekken over de vernieuwde samenwerking, die eind deze maand voorligt in het dagelijks bestuur van VNO-NCW, zijn gestart nadat het bestuur van MKB-Nederland in het voorjaar had geconcludeerd dat binnen de samenwerking met VNO-NCW het accent op de belangen van het midden- en kleinbedrijf versterking behoeft. Het bestuur geeft nu mandaat aan verdere uitwerking van de plannen.

Sterke verenigde ondernemerslobby

In het akkoord gaat het niet alleen om formele afspraken, maar ook om begrip voor elkaars posities, elkaar gunnen en de acceptatie dat het koesteren van diversiteit de eenheid juist kan versterken. De twee verenigingen en hun leden zijn overtuigd van de kracht van de grote verscheidenheid aan ondernemerschap en ondernemen; niet alleen voor de ondernemers zelf, maar voor Nederland als geheel. Daarvoor kiezen ze welbewust voor een sterke verenigde ondernemerslobby. Zij willen ondernemerschap van elke grootte en hoedanigheid verbinden aan hun gezamenlijke missie, met als nieuw motto: Nederland Onderneemt!.

LEES VERDER