Bijeenkomst ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG) in Utrecht


Vrijwel elke organisatie moet privacy-verhogende maatregelen treffen om aan de nieuwe Europese privacywetgeving te voldoen. Dit geldt ook voor mkb-bedrijven.

Is uw organisatie al goed voorbereid op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 ingaat?

De AVG stelt strenge eisen aan de verwerking en dataopslag van persoonsgegevens, maar hoe doet u dat?

Kom in actie en zorg dat u tijdig voldoet aan deze eisen om hoge boetes te voorkomen. Door de Europese privacywetgeving verandert de manier waarop bedrijven persoonsgegevens moeten beheren en gebruiken. Want alleen onder strikte voorwaarden mag u persoonlijke informatie verzamelen, bewaren en verstrekken. De nieuwe privacywet is een meetlat waarlangs de buitenwereld uw organisatie legt. Bedrijven die niet aan de richtlijn voldoen lopen het risico op reputatieschade en aanzienlijke boetes.

MKB-Utrecht organiseert samen met Mazars Accountants & Belastingadviseurs een workshop om u te informeren over de regels en aandachtspunten rondom de AVG. Ook vertellen wij u welke privacy-verhogende maatregelen u moet treffen en hoe u dit het beste aanpakt. Meldt u kosteloos aan voor deze kennissessie!

De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 10 april 2018 vanaf 15.45 uur
Locatie:
Rabobank, Beneluxlaan 31-33, Utrecht

Het programma is als volgt:
15.45 uur:       Ontvangst
16.00 uur:       Korte inleiding over de AVG, vereisten, ‘must haves’ en handreikingen
18.00 uur:       Borrel en gelegenheid tot het stellen van vragen
19.00 uur:       Einde

Wilt u deze interessante en interactieve bijeenkomst bijwonen? Stuur dan een mail met de volgende gegevens (voor- en achternaam, bedrijfsnaam en e-mailadres van alle deelnemers) naar: info@mkbutrecht.nl

Wij hopen u op 10 april a.s. te mogen begroeten!