Bijeenkomst inrichting openbare ruimten binnenstad Oudewater

Door Jeroen Harzing – Op donderdag 18 mei was er een bijeenkomst Masterplan Centrum in het oude stadhuis in Oudewater. Wethouder Bert Vermeij gaf aan dat de binnenstad binnenkort wordt opgeleukt met bloembakken hangende aan de lantaarnpalen in het centrum. Daarnaast worden er op korte termijn (deze zomer) herstelwerkzaamheden verricht aan de bestrating op punten waar de meeste verzakkingen zijn. Het komende jaar wordt er op diverse plaatsen in het centrum groot onderhoud gepleegd aan de bestrating. Daarbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat er op het moment van groot onderhoud gas en glasvezel de grond in kunnen. Een en ander zal tegen die tijd worden afgestemd met bewoners, bedrijven en toeleveranciers.

Reinier Gerritsen van TOPIA Stadsontwerp had in opdracht van de gemeente een uitgebreide presentatie m.b.t. de inrichting van het centrum. Er is gediscussieerd over de bestrating, de routing en de toegang van de stad. De meningen liepen nogal uiteen bij de discussie over het autovrij maken van de binnenstad. Alle aanwezigen konden hun mening geven over alle onderwerpen. Deze meningen worden meegenomen bij de samenstelling van het masterplan. Een concept van het masterplan wordt voorgelegd en besproken bij een klankbordgroep. Deze klankbordgroep bestaat uit winkeliers, bewoners en bedrijven uit het centrum van Oudewater. De klankbordgroep komt twee keer bijeen, op 6 juni en op 20 juni. Op 4 juli zal de gemeente het definitieve Masterplan Centrum presenteren.

Mocht je vragen of opmerkingen hebben hebben over dit onderwerp, stuur dan even een mailtje naar pr@bv-oudewater.nl