Bijeenkomst PBUW en provinciaal bestuur

Samen met de collega bestuurders uit het PBUW gebied waren Mike Zengerink en Aswin Boeren names de OVO waren in gesprek met gedeputeerden Van Essen en Van Schie over de economie in Utrecht West.

De OVO  heeft zich met 7 andere verenigingen uit Utrecht, verenigd in Platform Bedrijven Utrecht West (PBUW). Samen pleiten we voor meer ruimte voor bedrijven in onze regio, voor een sterke en slimme energietransitie met voldoende elektrische mogelijkheden voor schonere logistiek en productie, voor kansrijk technisch onderwijs, een beter OV voor alle gemeenten, voor een goede en veilige doorstroming op onze N-wegen en we pleiten voor betaalbare woningen. Al die zaken samen zorgen ervoor dat onze regio 1 van de allersterkste blijft in Nederland.