Bouwgronduitgifte Tappersheul III

fase 3 Tappersheul

Laatste nieuws vanuit het bestuur

Zoals het er nu naar uitziet is uitbreiding van Tappersheul voorzien voor 2019. Tegelijkertijd zijn Burgemeester & Wethouders in onderhandeling met de grondeigenaren om de grond eerder beschikbaar te krijgen. Daar is echter nog niets over te zeggen dus moeten we voorlopig uitgaan van 2019.

Interesse in bouwgrond Tappersheul III?

Op de vraag of je met jouw bedrijf in aanmerking komt voor een perceel bouwgrond als de nieuwe grond wordt uitgegeven is moeilijk een antwoord te geven. Op dit moment noteren wij als BVO alle namen van partijen die geïnteresseerd zijn in een perceel. Zo kunnen we de gemeente inzicht geven in die behoefte en kunnen we aandringen op (nog meer) snelheid. Mocht je interesse hebben stuur dan een bericht naar voorzitter@bv-oudewater.nl. Dan zullen we jouw bedrijf ook toevoegen aan deze lijst. Belangrijk om te vermelden is wat de grootte van het perceel is dat in dat geval gewenst is. Wellicht voor sommige geïnteresseerden de oplossing gevonden worden in een perceel/bestaande locatie dat door een toekomstige koper wordt achtergelaten, ingeval van verhuizing.

Uiteraard blijven wij alle leden ook alle info geven wanneer het bestuur dit voorhanden krijgt.