Brug Kerkwetering / Koddewetering wordt vervangen

Werkzaamheden starten in januari 2021

De brug bij Tappersheul over de Kerkwetering/Koddewetering is aan vervanging toe. Dat geldt ook voor de kademuur aan de noordzijde van de brug en de oeverbescherming aan de zuidkant. In januari gaat de gemeente hiermee aan de slag. De brug en de genoemde kademuur en oeverbescherming worden vervangen. Direct omwonenden zijn hierover per brief geïnformeerd.

Aannemer Gebr. Schouls uit Leiden start in januari 2021 met de voorbereidende werkzaamheden. Het werk is naar verwachting in juni 2021 gereed. De werkzaamheden kennen verschillende fasen. Per fase gelden wegomleidingen voor gemotoriseerd verkeer. Deze worden met borden aangegeven. Voor (brom)fietsers en voetgangers wordt een noodbrug aangelegd.

Wat gaat er gebeuren vanaf januari 2021?
Fase 1 – 11 t/m 29 januari
Aanbrengen pontons met kraan, bouwkeet, container e.d.

Fase 2 – 1 t/m 5 februari
Aanbrengen nieuwe oeverconstructie, plaatsing tijdelijke fietsbrug en plaatsing brug voor kabels en leidingen.

Fase 3 – 8 t/m 23 februari     
Verharding opbreken, omleggen van kabels en leidingen, brug afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, Tappersheul bereikbaar.    

Fase 4 – 24 februari t/m 15 april
Vervangen brug en kademuur noord, aangepaste wegafzetting, omleiding aangepast. Tappersheul afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

Fase 5 – 19 t/m 30 april            
Brug en kademuur gereed, terugleggen kabels en leidingen, bereikbaarheid zoals in fase 3: brug afgesloten, Tappersheul bereikbaar.

Fase 6 en 7 – 3 t/m 31 mei   
Aanbrengen definitieve verharding, verwijderen tijdelijke fietsbrug en brug voor kabels en leidingen. Wegafzetting verwijderd. Werkzaamheden afgerond.

Meer informatie en tekeningen per fase kunt u lezen op https://www.schoulsleiden.nl/lopende-projecten/

Contactgegevens
Aanspreekpunt en contactpersoon voor de uitvoering van de werkzaamheden is omgevingsmanager Rijk Vinke van aannemer Gebr. Schouls. U kunt hem bereiken via r.vinke@schoulsleiden.nl of via 06–53232780.