BVO en NOVO fuseren naar OVO

We gaan samen voor één grote ondernemersvereniging in Oudewater!

Per 1 januari as. zal deze nieuwe vereniging van start gaan onder de naam OVO.

In de verlate online jaarvergadering werd vorige week dinsdag de uitslag van de stemming gedeeld met de aanwezigen.

We gaan de krachten bundelen en beogen de volgende doelstellingen:

  • Het doel van de OVO is één grote sterke ondernemersvereniging in Oudewater waarbij iedereen aangesloten (200+ leden) wil zijn omdat we toegevoegde waarde leveren door middel van lokale en regionale belangen behartiging waarbij we spreekbuis zijn voor alle ondernemers.
  • Middels projectgroepen borgen we de individuele belangen van groepen ondernemers en dragen we zorg voor gerichte kennisdeling, informatie verstrekking, netwerken en belangen behartiging.
  • Ons motto is voor en door ondernemers, samen zorgen we voor een vitaal en ondernemend Oudewater.
  • We helpen elkaar en maken gebruik van elkaars kennis, ervaring en netwerk. 
  • Samen dragen we zorg voor een goed ondernemers klimaat in Oudewater.

Tijdens de vergadering lichtte Marleen de aanpak toe.
Het komt neer op een klein en wendbaar dagelijks bestuur van drie leden, ondersteund door een aantal leden die deelnemen aan kleine projectgroepen die een afgebakend gebied vertegenwoordigen. Hierbij denken we aan een projectgroep binnenstad,  projectgroep Tappersheul, projectgroep Oudewater Werkt, projectgroep belangenbehartiging bovenlokaal en politiek en een projectgroep evenementen. 

Op deze manier zal de nieuwe vereniging zijn vorm krijgen. Middels deze projectgroepen willen we meer leden actief betrekken zonder dat het echt veel tijd kost. Marleen benadrukt, vele handen maken licht werk en dat weten ondernemers als geen ander.

Het nieuwe dagelijks bestuur van de OVO bestaat uit drie leden, Voorzitter Mike Zengerink, Penningmeester Hans van Raay en Secretaris Joost Middelman. Zij gaan komende weken aan de slag om de statuten en het huishoudelijk regelement op te stellen voor de nieuwe vereniging.
We brengen jullie uiteraard op de hoogte van eventuele wijzigingen hierin.

Na zes jaar voorzitterschap nam Marleen afscheid en was de online jaarvergadering haar laatste vergadering als voorzitter! Zij geeft het stokje over aan Mike Zengerink en zal in ieder geval deel blijven uitmaken van de projectgroep Oudewater Werkt.