BVO is BINK

Bink_banner

Belangenbehartiging
De BVO zet zich in voor belangenbehartiging voor haar leden. Dit doen we onder andere door 2 keer per jaar onze standpunten uiteen te zetten tijdens bijeenkomsten met de NOVO, LTO en de burgemeester en wethouders.

Informatie overdracht
De BVO wil middels de nieuwe BVO Bulletin en de nieuwe website, zo vaak als nodig, leden op de hoogte houden van de lopende zaken in de aandachtsgebieden van de BVO. Bijvoorbeeld over veiligheid, bereikbaarheid en nog meer.

Netwerken
De BVO wil haar leden in de gelegenheid stellen elkaar formeel en informeel te ontmoeten. Dit doen we door het organiseren van bijeenkomsten zoals de nieuwjaarsreceptie, de BVO Outdoors! en het ledenuitje.

Kennis delen
De BVO wil kennis delen met haar leden. Dit willen we onder andere doen door een mentoraat te starten. Voor jonge ondernemers door ervaren ondernemers. Maar ook door het organiseren van een gezamenlijke cursus.