Foto: Jeroen Poortvliet.

Concrete afspraken over verbetering arbeidsmarkt brug te ver

Loondoorbetaling

MKB-Nederland heeft in de SER concrete voorstellen gedaan om de acute problemen op de arbeidsmarkt aan te pakken, zoals aanpassingen van de loondoorbetalingsplicht bij ziekte en de Wet werk en zekerheid (WWZ).

De inzet van MKB-Nederland was en blijft dat werkgevers weer gemakkelijker mensen voor onbepaalde tijd in dienst kunnen nemen. Tegelijk is er de urgentie om de arbeidsmarkt aan te passen aan de eisen en ontwikkelingen van de 21ste eeuw.

Voor de arbeidsmarkt van nu is meer nodig is dan alleen reparatie van bestaande wetgeving. MKB-Nederland had met de bonden graag ook afspraken gemaakt over een vernieuwende aanpak van vraagstukken zoals een leven lang ontwikkelen, de tekorten aan technisch opgeleiden en de werkkansen aan de onderkant van de arbeidsmarkt.

Voorzitter Michaël van Straalen is teleurgesteld, zo zegt hij in bovenstaande korte video, dat na maanden praten het overleg in de ‘polder’ over verbetering van de arbeidsmarkt is mislukt. Het ging over hele belangrijke thema’s: aanpassingen in het ontslagrecht, loondoorbetaling bij ziekte en de positie van zzp’ers. Verbetering en vernieuwing van wetgeving is goed voor werkgevers én werknemers en maakt het vast contract aantrekkelijker. Daarom blijft zijn deur naar de vakbeweging en het kabinet open staan.

Foto: Jeroen Poortvliet