Criminaliteit Oudewater eerste helft 2021 licht gedaald

In de eerste helft van 2021 is het totaal aantal geregistreerde misdrijven in Oudewater met 2% gedaald ten opzichte van dezelfde periode in 2020. Er werden minder woninginbraken gemeld, er was minder jongerenoverlast en er werd minder brom-, snor- en fietsendiefstal gepleegd. Tegelijkertijd laten de cijfers meer auto-inbraken zien en meer horizontale fraude (tussen burgers en bedrijven onderling). In de regio daalde de criminaliteit in de eerste helft van 2021 met 10%.

Burgemeester Danny de Vries: “Opvallende stijgers zijn het aantal autokraken, meldingen van geweldoverlast en fraude. Het aantal brom-, snor-, en fietsdiefstal, woninginbraken en meldingen jongerenoverlast zijn juist flink gedaald.Omdat Oudewater een relatief kleine gemeente is, kunnen procentuele stijgingen en dalingen snel groot zijn. Dit geeft een enigszins vertekend beeld. Het is bekend dat de cijfers over misdaad en overlast sterk kunnen verschillen tussen de verschillende jaren. We houden de ontwikkelingen daarom goed in de gaten en grijpen in als dat nodig is.”

Minder woninginbraken gemeld
Het aantal woninginbraken in de gemeente Oudewater is in de eerste helft 2021 met 50% gedaald (van 14 naar 7) ten opzichte van de eerste helft 2020. Het aantal geslaagde woninginbraken daalde met 45% (van 11 naar 6), het aantal pogingen daalde met 67% (van 3 naar 1).

Daling incidenten jongerenoverlast
Het aantal incidenten jongerenoverlast is in de eerste helft 2021 gedaald met 40% ten opzichte van de eerste helft 2020 (van 35 naar 21). De duiding hiervoor is dat er veel inzet is gepleegd door de jongerenwerker om jeugd in kaart te brengen en contact met hen te maken.

Veel voorkomende criminaliteit gestegen  
De categorie autokraken laat een zeer grote stijging zien van 1100% (van 1 naar 12 stuks). Brom-, snor-, en fietsdiefstal daalde met 85% (van 13 naar 2 stuks). Ook vernielingen laat een daling zien van 11% (van 9 naar 8 stuks). De lokale stijging van het aantal auto-inbraken zou mogelijk te verklaren zijn door een dadergroep die gaat voor onderdelen van bepaalde merken (o.a. velgen van Renault, sturen/airbags van Mercedes/BMW, navigatieschermen van Volkswagen). Hierbij wordt gedacht aan mobiel banditisme. De daling van de brom-, snor-, en fietsendiefstal verklaart de politie doordat veel is ingezet op preventie. Onder andere via Whatsapp groepen.

Geweld nam ook toe
Het aantal geweldsmisdrijven in Oudewater is in de eerste helft 2021 met 56% (van 9 naar 14) gestegen. Het aantal bedreigingen nam toe van 3 naar 5.

Aantal fraudemeldingen gestegen
Ook de categorie fraude totaal (online handel, wapenhandel en/of bezit en drugshandel, vervaardiging-, -bezit) kent een toename: in de eerste helft van 2021 is deze gestegen met 40%. Online handel (Whatsappfraude, phishing, internetfraude) is mede door corona gestegen met 42%. Er was in de eerste helft 2021 slechts 1 registratie op het gebied van drugshandel, -vervaardiging en -bezit. Dit is gelijk aan de eerste helft van 2020. Met betrekking tot de stijging van fraude geeft de politie als duiding dat er meer aangiftes zijn gedaan voor bijvoorbeeld WhatsApp-fraude. Dit is in lijn met de landelijke trend.