Danny de Vries voorgedragen als nieuwe burgemeester Oudewater

 De gemeenteraad van Oudewater heeft in een buitengewone raadsvergadering op donderdag 15 oktober 2020 Danny de Vries voorgedragen als nieuwe burgemeester. Hij is daarmee de opvolger van Pieter Verhoeve, die op 13 november 2019 burgemeester werd van de gemeente Gouda. Sinds dat moment is Wim Groeneweg actief als waarnemend burgemeester. 

Danny de Vries (13 januari 1974) is communicatiedeskundige en gespecialiseerd in reputatie, strategie en lobby. Hij studeerde af aan de Universiteit Twente in risico- en crisiscommunicatie. Sinds 2005 is hij directeur van bureau Albers De Vries en vanaf 2015 tevens directeur van de Twentse Ambassades. Hij was daarvoor jarenlang actief als journalist voor zowel radio, tv als krant. 

De Vries werd in 2018 politiek actief, als lid van de wijkraad Katendrecht – Wilhelminapier in Rotterdam. In zijn vrije tijd zet hij zich in voor diverse organisaties en voor uiteenlopende projecten. Zo is hij onder meer actief als voorzitter van Ondernemersclub 010 en verzorgt hij de communicatie namens Pride Amsterdam. Dit jaar publiceerde hij het boek ‘Brief aan Marcel – Twintig jaar na de vuurwerkramp’. De Vries is lid van het CDA. 

Vertrouwenscommissie heeft de aanbeveling voorbereid 
Op basis van de vastgestelde profielschets, heeft de vertrouwenscommissie in de afgelopen maanden de aanbeveling voorbereid. In totaal hebben 45 kandidaten op de vacature gereageerd. In een besloten buitengewone raadsvergadering, die op 15 oktober plaatsvond voorafgaand aan de openbare buitengewone raadsvergadering, heeft de vertrouwenscommissie verslag gedaan van haar bevindingen. Op basis hiervan heeft de gemeenteraad het besluit genomen om De Vries voor te dragen als nieuwe burgemeester. 

Benoeming 
De aanbeveling van de gemeenteraad wordt, samen met het advies van de commissaris van de Koning, naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gestuurd. Daarna benoemt de Koning de nieuwe burgemeester van Oudewater bij Koninklijk besluit. 

Installatie 
De installatie en beëdiging van Danny de Vries zal naar verwachting medio november 2020 plaatsvinden. Tot de installatie blijft Wim Groeneweg de taken waarnemen.