BVO, Politiek cafe, Joia,

Discussies en samenwerking in BVO Politiek Café

Door Aschwin Snel en Jeroen Harzing – Dinsdag 13 maart was het zover, het Politiek Café in Oudewater georganiseerd door de BVO. Alle lijsttrekkers waren vol enthousiasme gekomen om hun standpunten met betrekking tot de Stand van Oudewater kracht bij te zetten.  Zo’n 60 BVO-leden, pers en andere geinteresseerde waren naar Joia toegekomen om aan het debat deel te nemen. Onder leiding van Ton Hendrickx en Hans van Raay werden onderstaande punten in de diverse stellingen aan de lijsttrekkers voorgelegd:

– Uitbreiding met (en na) Tappersheul 3
– Verbetering communicatie met ondernemers
– Innovatief ruimtegebruik voor ondernemerschap  (binnenstad,buitengebied)
– Infrastructuur en mobiliteit
– Oudewaterse arbeidsmarkt
– Vitaliteit binnenstad

De aanwezige lijsttrekkers, René van den Hoogen (Onafhankelijken), Gijs Hoogenboom (VVD/D66), Vincent Bos (CU/SGP) en Judith de Vor (CDA) kregen uitgebreid de gelegenheid om hun standpunten hierin te onderbouwen. De aanwezige leden werden door Ton en Hans goed betrokken bij de discussie en zo kwam deze lekker op gang.

Met betrekking tot de uitbreiding van Tappersheul met name, na Tappersheul 3, dus een eventuele fase 4 of 5 waren de meningen duidelijk verdeeld. Aanwezige ondernemers willen vooral dat er wordt doorgepakt door de gemeente, zodat we niet nog eens 7 jaar moeten wachten op een nieuwe fase voor Tappersheul. De verbetering van de communicate van gemeente met de Oudewaterse ondernemers  is de laatste jaren naar onze mening wel degelijk verbeterd, maar volgens de meest lijsttrekkers zijn hier nog wel stappen te maken. Dus hier valt nog het een en ander te verwachten de komende jaren. Aan de infrastructuur en de mobiliteit zijn volgens alle aanwezigen nog wel punten te verbeteren met betreking tot openbaar vervoer en toegankelijkheid van de binnenstad. Over de binnenstad waren de meningen wel duidelijk verdeeld, hoe deze bereikbaar te houden voor het publiek maar liefst zonder te veel verkeer. Maar komen die mensen dan nog wel naar die binnenstad toe als je hier niet meer met je auto in mag, was de vraag uit het publiek. En hoe zat het dan met de invloed van de arbeidsmigratie op het gebied van wonen en infrastructuur? Op basis van deze telling kwamen er stevige signalen vanuit het publiek, maar weinig response en verschil in mening van politieke partijen.

Hoewel de stellingen soms ferme uitspraken ontlokte bij het aanwezige publiek ging niet echt ‘knetteren’ tussen de lijsttrekkers. De politieke partijen hielden hun kaarten een beetje voor zich en waren het opvallend vaak eens met elkaar. Ze willen vooral straks aan de slag met elkaar en veel beter gaan samenwerken. En vooral dingen doen en tot stand brengen. Op de vraag aan de lijsttrekkers waarom dat de afgelopen 4 jaar niet altijd is gebeurd kwam niet een duidelijk antwoord. Ook op vragen over aanbestedingen van de gemeente bij Oudewaterse bedrijven en het soms vage vergunningenbeleid m.b.t. bedrijven die opereren in het buitengebied werden niet duidelijk beantwoord.

Iedereen ziet een logistiek overslagpunt in het buitengebied wel zitten. Hoewel de aanwezige retailers hier nog wel enige vraagtekens bij hadden. Samenwerking met omliggende gemeenten zien ook alle partijen wel zitten, behalve ambtelijke samenwerking. Hoe die samenwerking dan moet werd niet echt duidelijk. Maar de behoefte aan die samenwerking is er wel.

Kort samengevat:
– waren er af en toe goede discussies
– zijn de politieke partijen opvallend vaak met elkaar eens,
– hadden ze niet overal een helder antwoord op
– willen alle partijen samen meer voor elkaar krijgen, door onderling beter samen te werken
– en willen ze beter te gaan communiceren met ondernemers.

Bovenstaande toezeggingen en opmerkingen vindt de BVO prima uitgangspunten om na het vormen van de coalitie mee aan de slag te gaan.

Op 21 maart mogen we allemaal ons steentje bijdragen aan de toekomst van Oudewater. Hopende dat deze avond voor de aanwezigen een bijdrage heeft kunnen leveren in het maken van hun keuze.

Klik op onderstaande foto’s en daarna nogmaals om ze heel groot af te beelden.