BVO Outdoors: drugsgebruik, werkt dat nou?!

Datum: woensdag 24 augustus 2016
Tijd: 17:00-19:00 uur
Plaats: In het Stadhuis, Visbrug, Oudewater

Oudewater blijkt in vergelijking met andere steden in de wereld in de top 3 te staan van de plek waar veel gebruik is van harddrugs (amfetaminen) zoals speed. Dit blijkt uit een onafhankelijk rioolwateronderzoek van een week in maart dit jaar, waarbij resten van drugs zijn gemeten. Dit onderzoek sluit verschillende andere verklaringen uit en de conclusie is dat er in Oudewater, in die volle week in maart, inclusief een weekend bijzonder veel stoffen zijn gevonden die het lichaam uitscheidt na het gebruik van harddrugs.

Saynotocoke

Hoe erg is dat?
Er is in Oudewater geen duidelijke overlast overdag, we hebben niet te maken met zwervers, geen verslaafdenplekken. Uitval op school komt niet veel voor er is weinig werkloosheid. De gemeenschap is hecht, er wordt hard gewerkt en er wordt geld verdiend. Oudewater wordt daarbij ‘het Monaco van het Groene Hart’ genoemd.

De BVO organiseert graag een BVO-Outdoors, waarin we elkaar kunnen treffen over dit onderwerp. We willen met elkaar bezien of we als ondernemers iets kunnen doen, maar ook of we iets willen doen, want mogelijk gebruiken we zelf ook. De centrale vraag op de BVO-bijeenkomst is dan ook: Drugsgebruik, Werkt dat nou?! We plannen dit aan het einde van de zomervakantie, ook om elkaar te treffen en bij te praten voordat de najaarsdruktes weer beginnen.

Het BVO-bestuur roept ondernemers uit onze gemeenschap op om te praten over hun eigen ervaringen met drugsgebruik. De positieve ervaringen en ook de negatieve ervaringen die je ermee hebt. Ervaar je er problemen mee? Of juist niet? Helpt het je om beter te presteren? Daarnaast roept het bestuur ouders van kinderen die drugs gebruiken op om te vertellen over hun eigen ervaring met betrekking tot hun kinderen. Het doel is discussiëren, in alle openheid, over deze zaken. In Oudewater kunnen we met elkaar prachtige feesten organiseren, nu er een probleem dreigt in onze gemeenschap, kunnen we dat met elkaar ook aangaan.

Ondernemers die hun verhaal willen vertellen mogen contact zoeken met Astrid van Jaarsveld (06-57341514 privé-mobiel).  Zij zal deze avond dan individueel met je voorbereiden, om door te spreken hoe het zou zijn om er in de beslotenheid van de BVO over te spreken en wat je ervan kunt verwachten. Vertrouwelijkheid staat voorop, ook als je uiteindelijk besluit om toch niet je verhaal te willen delen. Tijdens de avond zelf zal ook een Victas medewerker (verslavingszorg) aanwezig zijn om vragen te beantwoorden.

U kunt zich via deze link aanmelden.

Voorlopig programma:
17:00-17:30 opening en welkom heten door Ad de Regt
In dit stuk vertelt hij van het rioolonderzoek en de resultaten ervan.
17:30-17:45 vragen, (misschien kunnen die al tijdens het verhaal van Ad de Regt opkomen)
17:45-18:30 ervaringen van de aanwezige ondernemers met drugsgebruik, privé en op de werkvloer
18:30-19:00 Is er een probleem in Oudewater?- en wat kunnen we met elkaar/ zelf doen?