Factsheet Netcongestie stroomafname

Op 17 nov. 2022 kondigde TenneT aan dat er netcongestie is ontstaan voor de afname van elektriciteit in de provincie Utrecht. Dit kan grote impact hebben op bouwprojecten, nieuwe bedrijventerreinen, woonwijken, etc. in de regio Utrecht.

Waar geldt dit?
Deze maatregelen gelden voor het grootste deel van de gemeente Woerden (m.u.v. Barwoutswaarder) en voor een deel van de gemeente Oudewater. (Zie kaartjes op deze pagina.)

Wat betekent dit voor Woerden en Oudewater?
Nieuwe aanvragen voor grootschalige afname van elektriciteit, zoals nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen, worden nog geaccepteerd. In principe worden nieuwe projecten ook aangesloten. Maar projecten die in congestiegebied liggen kunnen geen stroom afnemen. Wij worden hiervoor op een wachtlijst geplaatst.

Hoe lang duurt deze ellende?
Pas in 2027-2029 verwacht TenneT dat alle projecten weer stroom kunnen afnemen. In de tussentijd worden projecten op de wachtlijst mondjesmaat toegelaten. Dit gebeurt alleen wanneer er andere afnemers minder stroom af gaan nemen. Het toelaten van projecten op de wachtlijst gebeurt op volgorde van binnenkomst.

Voor welke projecten geldt dit?
Congestie geldt alleen voor grootverbruikaansluitingen in congestiegebied. Kleinverbruikers met een aansluiting van maximaal 3×80 ampere kunnen wel worden bediend.

Wel stroomafname mogelijk (ter indicatie, uitgaande van max. 3×80 ampere-aansluiting)

  • Normale woningen (maar bouw kan problematisch zijn, zie onder)
  • Kleine winkels met laag energieverbruik (idem)

Geen stroomafname mogelijk (ter indicatie, uitgaande van stroombehoefte van meer dan 3×80 ampere)

  • Winkels met veel energieverbruik, bijv. bakkers, supermarkten, bouwmarkten.
  • Verzamelgebouwen, buurthuizen, bibliotheken, zwembaden, etc.
  • Gebouwen met een lift of ander apparaat dat veel stroom verbruikt.
  • Grote kantoorpanden, bedrijventerreinen
  • Industriële en agrarische ondernemingen
  • Grote bouwprojecten (ook voor hijskranen e.d. zijn grootverbruikaansluitingen nodig)

Wat is hier aan te doen?

  • Vraag snel je aansluiting aan. Hoe eerder je je aansluiting aanvraagt bij Stedin, hoe hoger je op de wachtlijst staat, en hoe eerder je aan de beurt bent voor een aansluiting.
  • Zoek naar creatieve oplossingen om met een 3×80 ampere-aansluiting toe te kunnen. Bijv. door een hijskraan of een lift te koppelen aan een accu-container. Die kan dan piekstroom leveren, en daarna langzaam opladen. Of door als wijk of bedrijventerrein zelfvoorzienend te worden, waarbij stroomopwek en -afname grotendeels in balans zijn.