Bijpraten over de situatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Overleg FermWerk, gemeente Oudewater & BVO

Datum: 13-06-2016

Locatie: Stadskantoor Waardsedijk

Aanwezigen: BVO: Loek Brandenburg en Astrid van Jaarsveld

FermWerk: Ronald van Droogenbroek en Will Stoof

Gemeente: wethouder Ad de Regt , beleidsadviseur Woerden/Oudewater dhr. Gerard Kraaijkamp en mw. Nanda de Ridder coördinator werk voor Oudewater

Op maandagmiddag 13 juni 2016 werd de BVO (vertegenwoordigd door Loek Brandenburg en Astrid van Jaarsveld) door FermWerk (Ronald van Droogenbroek en Will Stoof) en de wethouder Ad de Regt , beleidsadviseur Woerden/Oudewater dhr. Gerard Kraaijkamp en mw. Nanda de Ridder die zich vanuit de gemeente specifiek richt op het coördineren van werk gerelateerde zaken in Oudewater bijgepraat over de situatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit overleg is een follow-up na het BVO-café van maart 2015 waarin FermWerk zich presenteerde.

Met tabellen wordt duidelijk dat de halvering van het aantal uitkeringsgerechtigde mensen (ongeveer 80 in Oudewater), niet is gehaald. De voornaamste reden is een toename van het aantal statushouders in de gemeente Oudewater.

De eventueel voor BVO-leden interessante doelgroep werkzoekenden zijn mensen met een bijstandsuitkering, waarvan de inschatting is dat ze binnen een jaar aan de slag kunnen. Dit zijn er in Oudewater ongeveer 37.

Wat en vanuit FermWerk wordt gevraagd aan de leden van de BVO is of wij genegen zijn om gedurende een afgebakende periode, een statushouder, gedurende één dag per week mee te laten lopen op de werkvloer. Het idee is daarbij dat men zich oriënteert op de arbeidsmarkt en een kans wordt geboden om op een natuurlijke manier de taal te leren.

De BVO heeft net als vorig jaar maart wederom gevraagd om profielen op papier, van mensen die, vanuit de inschatting van FermWerk, gemakkelijk aan het werk zouden kunnen. Will Stoof geeft aan dat dat zou kunnen. De BVO geeft aan dat op deze manier er meer oplossingsgericht kan worden meegedacht om deze werkzoekenden een werk(ervarings)plek aan te bieden. We spreken af dat we met enkele profielen beginnen, waarin geen persoonsgegevens, maar wel werkervaring, beperkingen en eventuele aandachtspunten staan, op basis waarvan de BVO-leden kunnen nadenken over eventuele plaatsing binnen hun bedrijven.

Nanda de Ridder vult aan dat zij, vanuit de WMO op zoek is naar werk(ervarings)plekken voor mensen met een beperking. Voorheen zouden die op de sociale werkplaats hebben gepast, maar die mogelijkheden bestaan nauwelijks meer. Voor dit type mensen vraagt zij of de BVO-leden genegen zouden zijn om, gedurende een afgebakende periode, één of twee dagen per week wat werkzaamheden kunnen verrichten. Dit is in het kader van reactiveren/ vrijwilligerswerk/dagbesteding/dagstructuur. Ad de Regt vult aan dat zijns inziens een keukenhulp bij Abrona die daar goed functioneert, ook in een kantine van een doorsnee bedrijf zou kunnen laten functioneren.

Er is kort aangestipt dat FermWerk met BBZ richt op startende ondernemers en ondernemers onder de armoedegrens. Voorheen werden eventuele bedrijfskredieten door de gemeente Utrecht verstrekt, dit is nu aan FernWerk gegeven. Hier wil Ronald van Drogenbroek nog met de BVO over doorpraten.

Ten slotte spreekt Ad de Regt de wens uit om als gemeente tot een soort afspraak te komen met de BVO in de trant van per jaar zijn er  een x-aantal bedrijven, die een y-aantal mensen een werk(ervarings)plek bieden voor een z-aantal weken.