economische groei_BVO

Het gaat goed met Nederlandse MKB…..

Het gaat goed met het Nederlandse midden- en kleinbedrijf (mkb). Vorige jaar groeide het naar een omzet van 903 miljard euro en 3,3 miljoen voltijdsbanen: een groei van 30 miljard euro en 92.000 banen ten opzichte van 2015. Wel moet er meer aandacht komen voor onderwerpen als voldoende personeel en digitalisering, vooral bij kleinere bedrijven. Dat staat in het jaarbericht ‘Staat van het mkb’ van het Comité voor Ondernemerschap en Financiering, dat op 17 november tijdens de Dag van de Ondernemer aan staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken werd overhandigd, in aanwezigheid van koningin Máxima.

Fundament
“De ‘Staat van het mkb’ laat opnieuw zien dat het midden- en kleinbedrijf het fundament van onze economie is”, zei Keijzer. “Mkb’ers leveren een belangrijke bijdrage aan ons regionaal woon- en leefklimaat en de werkgelegenheid. Ruim zeven van de tien banen in het bedrijfsleven zijn afkomstig van het mkb. Maar het jaarbericht benadrukt ook dat er uitdagingen zijn op gebied van voldoende personeel en digitalisering. Ik wil daar samen met bedrijven en zzp’ers aan werken door in te zetten op effectieve financiële ondersteuning, het verminderen van de lastendruk en door heldere wet- en regelgeving die eerlijke concurrentie stimuleert.”

4,2 miljoen banen
Het jaarbericht brengt samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de stand van het mkb in kaart. Vorig jaar waren ruim 4,2 miljoen mensen werkzaam voor midden- en kleinbedrijven. 18.565 mkb-bedrijven groeide de afgelopen jaren zo sterk dat ze flink in personeel moesten uitbreiden. Dat leverde meer dan 262.000 banen op. Volgens het CBS bestaat het midden- en kleinbedrijf daarmee in totaal uit 756.190 zzp’ers, 202.380 micro-, 39.595 klein- en 8.365 middenbedrijven.