Banner informatieplicht rapporteer uiterlijk 1 juli 2019

Gebruik je 50.000 kWh electra of 25.000 m3 aardgas per jaar?

LEES DAN VERDER!

Uiterlijk 1 juli 2019 moeten 125.000 bedrijven en instellingen rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij hebben genomen. Alle bedrijven die per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent) verbruiken, hebben de plicht hun energiebesparende maatregelen te rapporteren. Met deze informatieplicht willen de overheid en het bedrijfsleven energie besparen stimuleren.

Informatieplicht energiebesparing vanuit Wet Milieubeheer
De bedoeling is dat de CO2-reductie in Nederland een impuls krijgt door de maatregelen. De rapportages kunnen sinds 28 februari 2019 in eLoket bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland worden ingediend. Uitgangspunt voor de informatieplicht zijn de Erkende Maatregelenlijsten (EML). Deze lijsten bevatten voor 19 bedrijfstakken energiebesparende maatregelen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. 
In het merendeel van de gevallen moet de gebruiker van het gebouw de rapportage indienen. Dit moet wanneer de inrichting één gebouw met één gebruiker betreft. Als er meerdere gebruikers in een kantoorgebouw (de ‘Wm-inrichting’) zijn, bijvoorbeeld een bedrijfsverzamelgebouw, is het gebruikelijk dat de gebouweigenaar als drijver van de Wm-inrichting wordt gezien. De eigenaar is degene die het mogelijk maakt dat activiteiten in het gebouw plaatsvinden; een gebruiker kan alleen van het gebouw gebruik maken als hij een contract heeft met de eigenaar.

Meer informatie is terug te vinden op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.