Gemeente Oudewater
ACTIVITEIT VAN HET BEDRIJF:
Een gemeente voert taken uit die van direct belang zijn voor haar inwoners.

De gemeente Oudewater
Een gemeente voert taken uit die van direct belang zijn voor haar inwoners. Bijvoorbeeld het huisvuil (laten) ophalen, zorgen voor veiligheid, paspoorten verstrekken en bestemmingsplannen maken. Het hoogste bestuursorgaan is de gemeenteraad. Die bestaat uit 13 raadsleden. Die worden een keer in de vier jaar door de inwoners gekozen. Burgemeester en (2) wethouders vormen het dagelijks bestuur van Oudewater.

Nog meer activiteiten
Beheer, aanleg en onderhoud van wegen, plantsoenen, riolering, openbare verlichting en speeltoestellen, baggeren, verkeer, begraafplaats (Hekendorp), gezondheidszorg, werkgelegenheid, duurzaamheid, accommodatiebeheer, toerisme, burgerzaken enz. enz.

Gemeentebegroting 2015
Bijna € 21miljoen

Aantal vestigingen / medewerkers
Oudewater beschikt sinds 1 januari 2015 niet meer over een ambtelijke organisatie. Die is samengegaan met die van Woerden. De ambtelijke organisatie van Woerden werkt voor Oudewater en Woerden. Dat gebeurt op basis van een dienstverlengingsovereenkomst die de gemeenten Oudewater en Woerden hebben gesloten.
3 vestigingen:
– Stadhuis, Visbrug 1
– Stadskantoor, Waardsedijk 219 (openingstijden ma t/m woensdag 08.30-12.30 uur, do 08.30-19.30 uur en vr 08.30-12.30 uur
– Stadserf/milieustraat, Populierenweg 21 (openingstijdens milieustraat vr 13.30-15.30 uur en za 09.00-12.00 uur)