Het aanleggen van glasvezel in het centrum van Oudewater wordt verplaatst naar januari 2024

In week 44 zou Glaspoort (onderdeel van KPN)starten met de aanleg van glasvezel in de binnenstad.
In alle overleggen hebben we aangegeven dat ze van te voren een verkeersplan moet indienen, waarin staat hoe het zit met wegafsluitingen en omleidingen. Dit is helaas niet op tijd gebeurd, waardoor we werkzaamheden geannuleerd hebben wegens niet voldoen aan afspraken.

De uitvoering gaat nu in januari plaatsvinden (na feestmaanden) als er dan tenminste wel een verkeersplan wordt ingeleverd.

De werkzaamheden gaan dan plaatsvinden in de Korte Havenstraat, de Leeuweringerstraat, de Kromme Haven, de Donkere Gaard, de Markt Oostzijde, de Markt Westzijde en de Peperstraat. De werkzaamheden duren maximaal vier weken. In mei 2024 wordt ook in de rest van Oudewater glasvezel aangelegd. Daar wordt op een later moment over gecommuniceerd.

Waarom wordt er glasvezel aangelegd?
De aanleg van glasvezel is nodig om het netwerk goed voor te bereiden op de toekomst. Deze werkzaamheden worden niet in opdracht of onder verantwoordelijkheid van de gemeente uitgevoerd. De gemeente is wel nauw betrokken bij de uitvoering en planning, omdat de werkzaamheden op gemeentegrond worden uitgevoerd.  

Overlast
Voor deze werkzaamheden is het helaas nodig om de straat open te breken. Maar, Glaspoort zorgt er wel voor dat aan het einde van de dag de straat weer wordt dichtgemaakt. Hierdoor wordt de overlast beperkt. Op woensdagen vinden er geen werkzaamheden plaats en tijdens de werkzaamheden blijven de winkels gewoon bereikbaar. De gemeente bekijkt of het straatwerk netjes wordt hersteld. Zo niet, dan heeft de gemeente de mogelijkheid om te handhaven.

Meer weten?
Direct aanwonenden worden geïnformeerd via een bewonersbrief. Deze wordt verstuurd door Glaspoort. In deze brief staan ook contactgegevens voor vragen over de werkzaamheden. Meer weten? Kijk dan op glaspoort.nl/vragen of neem contact op via 088-660 1550.