Herinrichting van de Lange Burchwal, Wijngaardstraat en omgeving.

Wat gaat er gebeuren
Lange Burchwal: De slingers in de weg verdwijnen. De herinrichting wordt grotendeels uitgevoerd in gebakken klinkers. De fietsstroken worden verbreed en op locaties, waar het voetpad smal is, worden stootbanden (biggenruggen) geplaatst. 

Wijngaardstraat en omgeving: Er worden geen verhoogde stoepranden aangebracht. De herinrichting wordt grotendeels uitgevoerd in gebakken klinkers. Er worden op belangrijke locaties wel maatregelen getroffen, zodat hulpdiensten altijd op tijd ter plekke kunnen zijn. Daarnaast worden de parkeerplaatsen aangegeven, waar geparkeerd kan worden en waar geen sprake is van overlast. 

Wanneer 
Achter de schermen zijn we druk bezig met de voorbereidende werkzaamheden. We beginnen 22 maart 2021 met de werkzaamheden en starten in fase A1. De fasering vindt u aan de achterzijde van deze brief terug. Onze doelstelling is dat het project voorjaar 2022 al wordt opgeleverd. 

Fasering 
Om de bereikbaarheid van de nood -en hulpdiensten en u aan te houden, werken we in fases. We starten aan de kant van het Oranje Bolwerck en werken richting Vinkenbuurt. 

Direct aanwonenden worden minimaal een week voor aanvang werkzaamheden op de hoogte gesteld doormiddel van een bewonersbrief. Hierin staat de parkeervoorzieningen, omleidingen en overige zaken die van belang zijn. Deze informatie vindt u ook terug in de “Werk in Uitvoering” App. (zie hiervoor Communicatiemiddelen).

Hinder 
Er wordt zoveel mogelijk van kruispunt naar kruispunt gewerkt. 

Voor de Lange Burchwal is er sprake van een halve wegafzetting, waardoor het verkeer langs de werkzaamheden kan rijden. Woningen blijven altijd bereikbaar via loopschotten. Door de werkzaamheden kunnen er tijdelijk minder parkeerplaatsen beschikbaar zijn. Wij creëren hiervoor tijdelijk parkeerruimte op het Oranje Bolwerck. 

Communicatie 
Het team van Van Gelder heeft een omgevingsmanager waar u uiteenlopende vragen m.b.t. de werkzaamheden aan kunt stellen. Heeft u bijvoorbeeld een verhuizing of leverantie van meubilair, schroom niet contact op te nemen via de omgevingsmanager Gert-Jan Roth. 

Voor vragen m.b.t. de werkzaamheden is hij te bereiken op telefoonnummer of WhatsApp via 06 2127 6007. U kunt ook een e-mail sturen naar oudewater@vangelder.com.