Inspiratiebijeenkomst Platform Utrechtse Waarden

Inspiratiebijeenkomst 15-09-2016 Platform De Utrechtse Waarden

(aanwezig namens de BVO: bestuurlid Astrid van Jaarsveld)

De avond werd opgezet om elkaar te inspireren voor het ontwikkelen van nieuwe projecten en informeren over lopende projecten en projecten die al zijn afgerond die als doel hebben om het gebied te exploreren en de natuur, de mensen de ondernemingen met elkaar te verbinden. Ook is er de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor een projectidee, klik hier voor het subsidieaanvraagformulier. De locatie was ‘Het Beloken Land, in Blokland, Montfoort. Het was de laatste warme septemberavond en op het erf trof men elkaar omringt door kraampjes waar streekproducten stonden uitgestald en waar informatie te vinden was over verschillende lopende projecten (als de schaapsherder, landschapsbeheer, waterschappen). Na de koffie en een stroopwafel van molen De Valk uit Montfoort (wat ook als projectvoorbeeld doorgaat) werden de 80 aanwezigen uitgenodigd om in de verbouwde hooiberg te luisteren naar de verschillende sprekers.

Het Platform Utrechtse Waarden wordt bestuurd door de burgemeesters uit IJsselsteijn, Lopik, Montfoort en Oudewater en iemand van het waterschap. De burgemeester van Woerden was uitgenodigd en een provinciale statenlid. Tijdens het eerste deel van het luistergedeelte spraken deze mensen over gerealiseerde projecten. De molen in Montfoort, gebouwd in de 18e eeuw die in 1984 weer is heropend en sinds kort speltbrood-meel, als enige in de wijde omtrek, kan maken. Speltbrood is tegenwoordig hip en dus wekt de molen de interesse van mensen van buiten. Ideeën zijn welkom om het landschap verder te benutten, bijvoorbeeld om met elkaar ‘Cheese-valley’ te realiseren, onder Amsterdam (‘Waarom gaan alle toeristen naar Alkmaar?’). Dit zou toeristisch uitgebaat kunnen worden. Daarnaast mogen er ideeën worden ontwikkeld om de waterrecreatie aantrekkelijker te maken. Bijvoorbeeld door op het water te kunnen gaan overnachten. (Het watergebied in het Groene Hart is nog groter dan de Friese meren!’). Het platform zou de aanwezigen willen aanzetten tot dergelijke projecten en zou daarvoor indien noodzakelijk wetgeving aan willen passen.

Onze burgemeester vertelde over een initiatief om hoogstamfruitbomen bij te houden. Er is, net als voor het onderhoud van de wilgen in onze omgeving, sinds kort een groep vrijwilligers die het hoogstamfruitboomgebied bijhoudt. Een voorbeeld uit Lopikerkapel is de boogbrug, die door verval werd gesloten en waar er voor renovatie geen geld beschikbaar was. De inwoners hebben een lokale architect en aannemer bereid gevonden, naast veel vrijwilligers, om de oude boogbrug te slopen, de stenen af te bikken, zodat ze opnieuw in gebruik konden worden genomen in de nieuwe brug. De brug is nu weer open en heeft voor meer verbinding gezorgd, op de weg, maar ook intermenselijk.

Een inwoner uit Polsbroek vertelde in het tweede gedeelte van de avond over zijn project. In Polsbroek is er een klaverblad-wandelroute. Hij heeft, met enkele andere vrijwilligers 40 filmpjes gemaakt, die via QR-code’s die langs de route zijn geplaatst, afgespeeld kunnen worden, om steeds in een filmpje van 1 minuut iets meer te weten te komen over die bepaalde toren, boom, of houtwal. Zijn vraag is of deze wandelroute in een wandelapp gegoten kan worden, waarbij de telefoon een seintje geeft wanneer er een toepasselijk filmpje voor de wandelaar bekeken zou kunnen worden.

Ook de schaapsherder kwam aan het woord. Met zijn kudde (300 schapen) begraast hij 3x per jaar de natuurgebieden in de Utrechtse Waarden. Hierdoor komt er meer biodiversiteit, omdat de harde grassoorten minder kans krijgen dan bij maaien, en omdat de schapen in hun vacht en in hun mest zaden meenemen, van het ene natuurgebied, naar het andere. Toeristen komen er op af en daarnaast zorgt het voor educatiemogelijkheden voor de jeugd.

Ondernemers worden aangemoedigd om hun uitgekristalliseerde projectideeën bij het platform in te dienen. De overheden zeggen open te staan om, waar mogelijk, te helpen realiseren van de plannen. Bijvoorbeeld door het verstrekken van een subsidie, klik hier voor het subsidieaanvraagformulier.

NB: Naast Het Platform de Utrechtse Waarden, bestaat het Streekfonds Utrechtse Waarden. Dat wordt bestuurd door ondernemers en burgers, maar lijkt hetzelfde na te streven.