Jaarvergadering 2022

Op 20 mei aanstaande houden wij onze jaarvergadering 2022.
Onderstaand treffen jullie de agenda van de vergadering, via de mail hebben alle leden de notulen van 2021 ontvangen.

Vanaf 17.30 uur zijn jullie van harte welkom in het pand van Avant Accountants op de Populierenweg 45 te Oudewater. Om 18.00 uur zullen wij de vergadering beginnen en aansluitend op de vergadering is er een borrel inclusief diner. 

In verband met het diner is aanmelden een must, ben je nog niet aangemeld? Doe dat dan nu via: evenementen@ov-oudewater.nl
 

AGENDA

  • Opening jaarvergadering
  • Ingekomen stukken en mededelingen
  • Nieuwe leden / gastheer aan het woord
  • Goedkeuring notulen jaarvergadering 2021
  • Financieel verslag en kascontrole commissie
  • Projectgroepen & lopende zaken
  • Bestuur schema van aftreden
  • Lidmaatschap MKB Nederland
  • Evenementen 2022
  • Rondvraag en sluiting