BVO overleg met burgemeester en wethouders Oudewater

Lunchoverleg BVO bestuur met B&W Oudewater

Lunchoverleg BVO – B&W
Datum: 28 juni 2016
Aanwezig: Gemeente: Pieter Verhoeve , Ad de Regt, Bert Vermeij.
BVO: Astrid van Jaarsveld, Marleen van Dam, Loek Brandenburg, Hans van Raaij en Jeroen Harzing. 

Tijdens de lunch vaartocht zijn onderstaande agendapunten besproken:

1) Communicatie Gemeente – BVO bestuur, o.a. meldpunt ondernemers en hoe communicatie te verbeteren en meer samen te werken. 

Aanspreekpunt voor de ondernemers is Reinard van Doggenaar, accountmanager bedrijven bij de Gemeente. Met name voor de economische en ondernemersgerichte vragen. Wanneer er vragen zijn over de bestrating en het groen, dient de ondernemer dit te melden via de website (link invoegen) 

Dit systeem is nu verbeterd. Een andere optie is een whatsapp bericht sturen naar de gemeente naar 06-20094913 eventueel voorzien van een foto ter onderbouwing van een vraag of opmerking. Dit zal door de BVO onder de aandacht worden gebracht bij de ondernemers.

De BVO zal in het vervolg berichten ontvangen via de afdeling communicatie van de gemeente (Ad van de Herik) op het pr@bv-oudewater.nl mailadres, zodat ze ondernemers tijdig kunnen informeren over zaken van belang. Aktie gemeente, Ad van de Herik 

2) Wat is de toekomstvisie van B&W voor ondernemend Oudewater in relatie tot de samenwerking Gemeente Oudewater en Gemeente Woerden? 

De burgemeester geeft aan dat Oudewater op korte en middellange termijn zelfstandig zal blijven en dichtbij de bevolking wil blijven. De samenwerking met Woerden heeft een valse start gekend, maar na 1,5 jaar zijn we op de goede weg. De samenwerking met Woerden zal verbeteren, ondernemers zullen hier niet veel last van ondervinden omdat het met name een samenwerking is op gebied van de back-office. 

Daarnaast zal de Gemeente Oudewater steeds meer samenwerking zoeken met buurtgemeenten uit de regio ( Lopikerwaard en omstreken). Dit gebeurt inmiddels al op diverse vlakken zoals vluchtelingenbeleid, recreatie en toerisme. Samenwerking is een middel en zal toenemen en draagt bij aan behoud van zelfstandigheid. 

3) Criteria uitgifte grond Tapersheul al bekend? 

Bert geeft aan dat hier hard aan gewerkt wordt. Hij verwacht na de zomer een opzet en geeft aan dat de BVO/ViTap er tegen die tijd bij betrokken zal worden. Aktie Bert Vermeij 

4) Revitalisering Tappersheul, stand van zaken? 

Volgens het contract kan de uitgifte van Tappersheul 3 pas plaatsvinden na maart 2019. Vooralsnog is er dus geen geld en geen plan aldus Bert. Het beoogde potje van 2 jaren geleden is er niet meer. Geld zou moeten komen uit uitgifte Tappersheul 3. Inmiddels is ViTap zelf ook naar deeloplossingen aan het kijken, ze brengen momenteel in kaart wat het kost om de wegen en parkeerplaatsen en stoepen aan te pakken geeft Loek aan. Er moet iets gebeuren. Daarnaast is er veel overlast van transporteurs van buiten Oudewater die hun vrachtauto’s parkeren op Tappersheul. B&W dat wanneer ViTap met een gedragen voorstel komt voor parkeervergunningen op Tappersheul, dat ze zich hier hard voor zullen maken. 

5) De Klepper, hoe verder? 

De Raad heeft besloten dat de Klepper niet verkocht mag worden. Momenteel zijn ze binnen de gemeente aan het kijken naar beleid van de accomodatie’s als De Klepper, Eiberkantine, Cultuurhuis en het T’jonkie. Na de zomer moet het beleid klaar zijn. In feite zijn er nu teveel acco’s en te weinig bezetting, dus er moet naar een levensvatbare oplossing worden gezocht. 

6) Fermwerk – BVO 

Er is onlangs nog overleg geweest tussen Fermwerk en de BVO. Hierin waren profielen van kandidaten met < 1 jaar afstand tot de arbeidsmarkt toegezegd. Tot op heden hebben we nog niets ontvangen.

7) Veiligheid – Oudewater negatief in het nieuws 

Wat is de status van het veiligheidsplan waar de BVO input voor had aangeleverd? Dat plan is inmiddels in de Raad geweest en met uitbreidingen (extra geld voor BOA) aangenomen. De burgemeester zorgt dat dit naar de BVO wordt gestuurd. 

Er wordt nog even uitgebreid stilgestaan bij de berichten in de grote dagbladen over het drugsgebruik in Oudewater. Het onderzoek klopt en alles denkbare veroorzakers van afwijkingen zijn uitgesloten. Er wordt op diverse vaste plaatsen gedeald. Het is ook algemeen bekend onder de inwoners. Er zullen vanuit de Gemeente extra maatregelen worden getroffen. Maar het is ook de gemeenschap zelf die moet meewerken. Zo doet de gemeente bijvoorbeeld een oproep aan de ondernemers, zijn er bijvoorbeeld (jonge) medewerkers die zich regelmatig ziekmelden op de maandag, dit kan namelijk een gevolg zijn van actief drugsgebruik tijdens het weekend. 

Al pratende over de verantwoordelijkheden vanuit de gemeenschap en dus ook vanuit de ondernemers komt het idee om hier een (extra) BVO-cafe aan te wijden. De gemeente kan ons in contact brengen met partijen die voorlichting kunnen geven. Astrid gaat hiermee aan de slag. Aktie Astrid i.s.m. Ad de Regt. 

Zowel B&W als BVO-bestuur hebben deze lunchbijeenkomst als zinvol ervaren en er wordt afgesproken dat volgend jaar juni B&W het initiatief neemt om weer even met elkaar bij te praten en te lunchen.