wapen-van-oudewater

Manifest Gemeenteraadsverkiezingen

Manifest Gemeenteraadsverkiezingen-2018

Met het oog op de Gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 hebben VNO-NCW provincie Utrecht en MKB-Nederland Midden bijgaand manifest met hun standpunten over de voor het lokale bedrijfsleven belangrijkste onderwerpen aan de politieke partijen in de gemeenten gestuurd. VNO-NCW provincie Utrecht en MKB-Nederland Midden hopen dat de politieke partijen in de gemeenten in de provincie Utrecht deze punten betrekken bij de voorbereidingen van hun partij op de komende gemeenteraadsverkiezingen en dat deze punten ter inspiratie dienen bij het opstellen en completeren van de verkiezingsprogramma’s.

Om de economische vitaliteit te behouden en te versterken zetten VNO-NCW provincie Utrecht en MKB-Nederland Midden zich in om- samen met u en de overheid- economische knelpunten op te lossen en economische groei te realiseren. Het bedrijfsleven is immers van groot belang voor de gemeente en omgekeerd. Bedrijven scheppen banen, zorgen voor een levendige stad en centrum en sponsoren lokale initiatieven. Ondernemers hebben een gemeente nodig met een sterke economische agenda om groei te stimuleren en het tij te keren en onnodige belemmeringen weg te nemen of te voorkomen. VNO-NCW provincie Utrecht en MKB-Nederland Midden roepen gemeenten op een onderscheidende economische agenda voor de regio op te stellen, met daarbinnen bruisende binnensteden en vitale kernen. Er is noodzaak om economisch beleid af te stemmen met andere gemeenten, maar tegelijkertijd te streven naar onderscheidend vermogen.

Daarnaast vragen VNO-NCW provincie Utrecht en MKB-Nederland Midden de gemeenten aandacht te geven aan een gezamenlijke aanpak van grote actuele maatschappelijke thema’s en te zorgen voor een mkb-vriendelijk ondernemersklimaat.

Er zijn een aantal thema’s benoemd die zich hiervoor uitstekend lenen, onder meer:

1.                        Blijf investeren in het MKB

2.                        Zorg voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat

3.                        Zorg voor een duurzame en bereikbare gemeente

4.                        Maak werk van werk

5.                        Zet rem op lokale lasten

Wil je meer lezen klik dan hier