Homepage BVO

Nieuwe centrale boodschap voor de BVO

Afgelopen bestuursvergadering heeft het BVO-bestuur een nieuwe elevator pitch geschreven. Daarin wordt kort verteld waar de BVO voor staat. De elevator pitch is als volgt:

De Bedrijvenvereniging Oudewater (BVO) heeft als doel de economische en maatschappelijke omgeving in de gemeente voor ondernemingen zodanig te optimaliseren, dat deze maximaal kunnen profiteren van de ondernemerskansen in het verzorgingsgebied. Dit doet de BVO door middel van BINK, Belangenbehartiging, Informatie overdracht, Netwerken en Kennis delen.

Naar aanleiding van bovenstaande hebben we een nieuwe pay-off voor de BVO bedacht. Een pay-off is een korte weergave van een elevator pitch en wordt (meestal) gekoppeld aan een bedrijfsnaam, in dit geval de BVO. De pay-off is als volgt geformuleerd:

Bedrijven Vereniging Oudewater optimaliseert ondernemerskansen in uw regio

Het bestuur verwacht op deze manier dat voor alle betrokken partijen meteen duidelijk is waar we, met z’n allen, voor staan. Mocht je op dit artikel willen reageren, stuur dan even een mailtje naar pr@bv-oudewater.nl