Nieuwe plek voor platanen uit Sint Jansstraat

Platanen maken plaats voor nieuwbouw Oranje Bolwerck

Om ruimte te maken voor de nieuwbouw van appartementen op het Oranje Bolwerck, worden deze week drie platanen uit de Sint Jansstraat verplaatst. De werkzaamheden starten dinsdag 18 januari. Rond 10 uur ’s ochtends wordt dan naar verwachting de eerste boom uitgehesen en naar zijn nieuwe plek gereden een stukje verderop, in het plantsoen naast het toekomstige complex. De wethouders Bob Duindam (project Oranje Bolwerck) en Walther Kok (openbare ruimte) zullen rond 14.15 uur de boom officieel planten. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Wat: Officieel planten verplaatste plataan
Waar: Oranje Bolwerck
Wanneer: Dinsdag 18 januari
Hoe laat: 14.15 uur

Fijn als u ons laat weten of u aanwezig zult zijn. Dit kan via communicatie@oudewater.nl. Mocht u niet aanwezig zijn, dan kunt u onderstaand persbericht lezen.


Platanen maken plaats voor nieuwbouw Oranje Bolwerck

Nieuwe plek voor platanen uit Sint Jansstraat

Drie platanen uit de Sint Jansstraat worden deze week verplaatst om ruimte te maken voor de nieuwbouw van appartementen op het Oranje Bolwerck. De platanen verhuizen naar het plantsoen naast het toekomstige complex. De eerste plataan wordt dinsdag 18 januari officieel op zijn nieuwe plek geplant door de wethouders Bob Duindam en Walther Kok.

Aan de St. Jansstraat stonden vijf platanen. Eén van deze platanen was niet meer levensvatbaar en is gerooid. Eén plataan kan blijven staan, de overige drie platanen worden verplaatst naar het zogenaamde Nassause Bolwerck een stukje verderop. Op deze manier ontstaat er ruimte voor de bouw van appartementen op het Oranje Bolwerck en kunnen de beeldbepalende bomen toch behouden blijven. Er komt een grote kraan aan te pas om de bomen te verplaatsen. Onder één van de bomen is sprake van (licht) vervuilde grond. De wortels worden daarom schoongemaakt voordat deze boom verplaatst wordt. De bomen komen iets verder van de bestaande bebouwing te staan dan de eerder al gerooide vijf populieren.  

Wethouder Bob Duindam (project Oranje Bolwerck): “Fijn dat de werkzaamheden nu echt van start gaan. Veel Oudewaternaren zijn op zoek naar een nieuwe woning, dus de eerste paal kan wat mij betreft niet snel genoeg de grond in. Een prachtige plek om te wonen!” Wethouder Walther Kok (openbare ruimte) is blij dat de bomen behouden kunnen blijven. “Grote bomen zijn waardevol. Zo zorgen ze bijvoorbeeld voor verkoeling en zijn ze goed voor de luchtkwaliteit. Bovendien zijn veel mensen aan de bomen in hun buurt gehecht. Er komt een mooi wandelpad om het gebouw heen, tussen de bomen door. Het is dan ook beslist de moeite waard om ze te verplaatsen.”

Hoe verder?
Na de verplaatsing gaat de aannemer beginnen met het verder bouw- en woonrijp maken van de locatie. Er moet op drie plekken gesaneerd worden om vervuiling uit het verleden zo goed mogelijk op te ruimen. Begin februari worden de slangen voor warme-koudeopslagbronnen geplaatst. Daarna volgt de damwand voor de ondergrondse parkeerkelder en wordt de bouwkuip ontgraven. De oplevering van de appartementen staat gepland eind 2023.