economische agenda Oudewater

Nieuwsbrief Economische Agenda ‘Oudewater Onderneemt!’

Bob Duindam, wethouder – Beste betrokkenen bij de Economische Agenda van Oudewater,
Graag bied ik u deze eerste nieuwsbrief aan. Daarin wordt u bijgepraat over de meest recente ontwikkelingen in de uitvoering van de Economische Agenda in Oudewater. Minimaal drie maal per jaar en als er belangrijke nformatie beschikbaar komt die ook u aangaat, ontvangt u een nieuwsbrief. Vanwege de snelheid nu nog in pdf-formaat, maar straks in digitale vorm.

Met vriendelijke groet,
Bob Duindam, wethouder


Versterken communicatie
Met deze nieuwsbrief komt de gemeente tegemoet aan de wens van de ondernemersverenigingen om directer te communiceren over economische ontwikkelingen. Laat ons vooral weten aan welke informatie over de economie in Oudewater u nog meer behoefte heeft.

Economische Agenda vastgesteld
Met de vaststelling van de samen met u opgestelde agenda ‘Oudewater Onderneemt!’ heeft het college van B&W besloten dat er een plan ter uitvoering op de agenda komt. Dit najaar komt dit zogenaamde uitvoeringsplan in de gemeenteraad.

Tot die tijd gaan we door. Gezamenlijk met de ondernemers en partners maken we alvast een start met de volgende punten:

– jongeren binden, perspectief voor ouderen
– nieuwe vervoersconcepten
– creatief ruimtegebruik
– aantrekkelijke arbeidsmarkt.

We willen in werkgroepen met ondernemers deze punten in een projectvoorstel uitwerken. Hiervoor nemen we binnenkort contact op met de ondernemersverenigingen met de vraag 2

Deze nieuwsbrief is bedoeld voor de ondernemersverenigingen in Oudewater, partners en andere belangstellenden voor de Economische Agenda ‘Oudewater Onderneemt’:

– Bedrijvenvereniging Oudewater (BVO)
– NOVO
– VITAP
– LTO
– ZZP-vereniging Montfoort-Oudewater
– De kracht van Oudewater/The Alignment House
– Ferm Werk
– Gemeenteraad Oudewater.

De nieuwsbrief verschijnt minimaal driemaal per jaar.

welke ondernemers zich hiervoor willen inzetten. Daarin nemen we ook de vraag mee naar de ook aangegeven behoefte aan een accountmanager bedrijven.

Actiepunten 

Naast de agendapunten zijn de volgende acties volop in voorbereiding:

– Het opknappen van de openbare ruimte via het Masterplan Binnenstad -projectleider Tom Nagtegaal-. Op 29 augustus 19.30 uur is een openbare presentatie van het plan in het stadhuis.
– Uitbreiding Bedrijventerrein Tappersheul III
– Stadspromotie via programma’s als de Kracht van Oudewater -contactpersoon Jo-Ann Oskam / The Alignment House-

De communicatie hierover verloopt ook rechtstreeks via deze projecten.

Opknapbeurt wegdek Tappersheul 

Op verzoek van de ViTap liet de gemeente de versleten bovenlaag vervangen. Die kan er nu weer een aantal jaren tegenaan. Op deze manier hoeven we de komende periode geen incidentele reparaties uit te laten voeren. De eerste ervaringen over de opknapbeurt zijn positief. Er volgt nog een evaluatie.

Uitbreiding Tappersheul (III) 

Ondernemers hebben massaal gereageerd op onze oproep om mee te denken over de procedure, uitgiftecriteria en verkoopvoorwaarden voor de uitbreiding van bedrijvenpark Tappersheul (III). Veel reacties gingen over de – te geringe – grondprijs en de belangrijkheidsvolgorde voor het bepalen van de gronduitgiftecriteria. Op 22 augustus neemt het college hierover een standpunt in. Het Forum Ruimte bespreekt dit op dinsdag 12 september. Vervolgens neemt de gemeenteraad op 28 september een besluit.

Vanwege de grote belangstelling heeft wethouder Duindam bij de provincie aangedrongen op een verruiming van de uitgifte van bouwgrond. De provincie onderkent de problematiek, maar wil het verzoek van Oudewater in samenhang zien met de totale vraag naar bedrijfslocaties in de hele provincie.

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) laat haar wens van de aanleg van een waterbank in het aangrenzende park varen. Wat dit betekent voor de hoeveelheid aan te kopen grond, onderzoeken wij nu.

Vragen, opmerkingen of suggesties 

Heeft u tussentijds zelf vragen, opmerkingen of suggesties, mail die dan naar Peter Ewalts: ewalts.p@woerden.nl.

De BVO is nauw betrokken bij het samenstellen van de economische agenda en overleg met betrokkenen. In de werkgroep zitten namens de BVO Marleen van Dam, Aschwin Snel en Jeroen Harzing. Mocht je vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van deze nieuwsbrief en deze liever eerst even met de BVO bespreken? Stuur dan een berichtje naar het secretariaat: pr@bv-oudewater.nl. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op.

Download hier de pdf van de notulen van de vergadering van 1 juni

Download hier de resultaten van de enquête Economische agenda onder de leden van de BVO