Notariskantoor Oudewater
ACTIVITEIT VAN HET BEDRIJF:
Notariskantoor Oudewater is uw regionale notariskantoor voor alle voorkomende notariële werkzaamheden.

Sinds december 2014 zijn wij ook gespecialiseerd in het Agrarisch Recht en mogen wij ons “Agrinotaris” noemen. Wij zijn centraal gevestigd in het Groene Hart en zijn goed bereikbaar. Wij streven er naar een duurzame relatie aan te gaan en te ouderhouden met onze cliënten en wij staan hen graag bij met juridisch/notarieel advies gedurende alle momenten in hun leven. Wij hopen u spoedig te mogen begroeten bij ons op kantoor!

Specifieke producten en diensten
“Wij kunnen u van dienst zijn op de drie grote notariële rechtsgebieden: persoon en familierecht, ondernemingsrecht en het registergoedrecht. Denkt u bij het eerste aan testamenten, levenstestamenten, nalatenschappen, voogdij en bewind, curatele en dergelijke.
Bij ondernemingsrecht komt aan de orde: het oprichten van besloten vennootschappen, naamloze vennootschappen, stichtingen, verenigingen, coöperaties en dergelijke, leveringen van aandelen daarin en het statutair vormgeven van de diverse rechtspersoonlijkheid bezittende entiteiten. Voor wat betreft de registergoederenpraktijk kunnen wij u van dienst zijn bij het overdragen van onroerend goed, het verlenen van zakelijke rechten daarop zoals een hypotheekrecht of opstalrecht, het splitsen in appartementsrechten en dergelijke. Alle afspraken op welk gebied ook kunnen worden vastgelegd door de notaris met als groot voordeel het sterke en dwingende bewijs dat dit met zich brengt en het eenvoudig kunnen afdwingen van de gemaakte afspraken bij niet nakoming. Maakt u gerust een afspraak: aan een eerste adviesgesprek van ongeveer een half uur zijn geen kosten verbonden (mits het niet komt tot opdrachtverlening).”