NU: De Toekomst van Oudewater

Geef uw reactie op de omgevingsvisie van Oudewater

Hoe willen we met elkaar de ruimtelijke toekomst van Oudewater vormgeven? Die vraag heeft de afgelopen maanden centraal gestaan in vele overleggen met inwoners, ondernemers en gemeenteraad. Ook een goed benutte enquête is ingezet om daar antwoorden op te krijgen. Het resultaat hiervan, de nieuwe ontwerp omgevingsvisie met als titel ‘NU: De Toekomst van Oudewater’, is vandaag gepubliceerd. De komende 6 weken ontvangt de gemeente graag uw reactie.

Wethouder Bob Duindam (ruimtelijke ontwikkeling): “Ik ben blij met de ontwerp-omgevingsvisie zoals die er nu ligt. We willen allemaal dat Oudewater een gezonde leefomgeving biedt en vitaal blijft voor het behoud van onze scholen en andere voorzieningen. Dat lukt alleen als je keuzes durft te maken: hoe gaan we onze schaarse ruimte gebruiken? Waar willen we bedrijvigheid, woningbouw, groen, water of recreatie? Lastige vraagstukken, waar gelukkig vanuit Oudewater goed over is meegedacht. Het resultaat mag er zijn! Deze omgevingsvisie geeft ons richting voor de toekomst. Ook grote opgaven als landbouwtransitie, duurzaamheid en klimaat komen aan bod, ik nodig iedereen uit de visie te lezen en een reactie te geven.”

Belangrijkste punten uit de visie
Veel Oudewaternaren zoeken een woning. Om ieder een plek te bieden zijn er nieuwe locaties nodig. Daarvoor liggen er kansen bij Hekendorp en Kerkwetering. De uitbreiding Tappersheul 3 biedt voorlopig genoeg ruimte voor bedrijvigheid. Daarna zal er moeten worden nagedacht over een volgende uitbreiding in Oudewater óf inzetten op een regionaal bedrijventerrein (bijvoorbeeld aan de A12). Oudewater is trots op haar prachtige landschap. Toch kunnen de overgangsgebieden tussen stad en platteland nog beter worden ingericht en toegankelijker worden gemaakt voor wandelaars en fietsers. Ook de kwaliteit van het landschap in de ‘linten’ biedt kansen voor verbetering.

Reageren?
De omgevingsvisie is vanaf woensdag 13 oktober te vinden op https://www.oudewater.nl/inwoners/ontwerp-omgevingsvisie-oudewater. Daar leest u ook hoe u kunt reageren.

Wat gebeurt er met uw reactie?
De gemeente beoordeelt alle reacties en beschrijft per reactie waarom deze wel/niet wordt verwerkt in de omgevingsvisie. Het college stelt vervolgens de aangepaste visie en de reactienota vast. Daarna is het aan de gemeenteraad om de definitieve visie vast te stellen.