werkoverleg BVO gemeente

Onderzoek: inspraak BVO-leden economische agenda gemeente Oudewater

Met uw mening maken we het verschil!

Dinsdag 4 april hebben bestuursleden van de BVO, Marleen, Aschwin en Jeroen een overleg gehad bij de gemeente Oudewater met Peter Ewalts en Inès Wesselingh. Onderwerp van gesprek was de economische agenda van wethouder Bob Duindam. Deze werkgroep hoort graag van jou als ondernemer en lid van de BVO welke onderwerpen aan bod moeten komen in de economische agenda.

In dit korte onderzoek hebben we een aantal onderwerpen staan. Graag horen we van je welk cijfer van belangrijkheid je aan een onderwerp toekent. Aan het eind van het onderzoek kun je reageren en/of wensen uiten m.b.t. het samenstellen van de economische agenda. Het onderzoek duurt slechts enkele minuten. Graag uiterlijk donderdag 13 april reageren a.u.b. HET ONDERZOEK IS GESLOTEN. In totaal hebben 47 ondernemers gereageerd.

Klik hier om de resultaten van het onderzoek te downloaden.

Wethouder Bob Duindam heeft vanuit het College het initiatief genomen voor het opstellen van een economische agenda. De aanleiding is dat in het  overleg van de gemeente met de ondernemersverenigingen zo’n agenda ontbrak.

Voor het bepalen van een gezamenlijke koers is dat wel van belang: Wat is er nodig aan beleid en acties om Oudewater in de toekomst economisch gezond te houden?  Waar wil Oudewater staan in 2020?
Daartoe nodigt hij de ondernemersverenigingen uit om input leveren op de agenda. Het doel is op hoofdlijnen overeenstemming te krijgen over de relevante thema’s -bijvoorbeeld  vitale binnenstad en buitengebied, bereikbaarheid, lokale werkgelegenheid, ruimte om te ondernemen ….- en welke acties nodig en/of wenselijk zijn.

Op het eerstvolgend overleg op 1 juni worden de eerste resultaten van de input besproken. In dit overleg komt ook aan de orde hoe we de acties gezamenlijk kunnen oppakken en uitwerken.