Onze eerste virtuele meeting is een feit!

Omdat fysiek vergaderen voorlopig even niet mogelijk is en wij als BVO heel graag, juist in deze tijd, op de hoogte willen blijven van hoe het met de leden gaat, heeft er afgelopen week een eerste virtuele meeting plaatsgevonden.

Een 14- tal leden hebben de stap gewaagd en zich aangemeld om hieraan deel te nemen samen met het BVO-bestuur. Nadat de deelnemers zich achter hun mobile device of PC hadden geïnstalleerd werden we welkom geheten door Marleen.

Hoe gaat het met jou en je bedrijf?
Om de beurt kwam iedereen aan het woord om over de impact van de crisis voor zijn of haar bedrijf te vertellen. Dat de huidige ‘Intelligente Lockdown’ door het Corona Virus grote impact heeft voor heel veel bedrijven werd wel duidelijk. De mate waarin, daar zien we wel verschillen.

Voor de een is direct alles stil gevallen, opdrachten worden uitgesteld of geheel geannuleerd, Voor een ander staan er nog opdrachten voor de komende maanden of zelfs voor de rest van het jaar. Het werd wel duidelijk dat wanneer er geen verandering komt, dat ook hier de portefeuille niet meer aangevuld wordt. In dergelijke gevallen dienen problemen zich hier pas later aan.

De Gemeente Oudewater
Rick IJkhout van de gemeente was ook aanwezig en melde dat er tot nu toe nog niet veel vraag naar bijzondere bijstand is vanuit ZZP-ers bij de Gemeente Oudewater. Wel denken een aantal bedrijven een beroep te moeten gaan doen op de NOW- regeling (Noodmaatregel voor Overbrugging van Werkgelegenheid) .De gemeente overlegt dagelijks met een crisisteam over de stand van zaken.

Thuiswerken?
Waar mogelijk, en voor wie het werk nog wel doorgaat, wordt er door zoveel mogelijk mensen vanuit huis gewerkt. In de bouw, installatie-, autobranche en machinebouw valt dit niet altijd mee. Daar wordt in ieder geval volgens de richtlijnen van het RIVM doorgewerkt.

Elkaar helpen
Kort gezegd, als ondernemers zitten we over het algemeen in zwaar weer, het ziet er niet naar uit dat hier op korte termijn verbetering in komt. Er wordt dus een beroep gedaan op jullie creativiteit als ondernemer. Blijf kalm en focus vooral op wat wel kan of kijk naar alternatieven. Er zijn ondernemers die andere activiteiten hebben opgezet en er zijn ondernemers die hun personeel onderbrengen bij bedrijven die in deze tijd juist wel extra mensen kunnen gebruiken.

Help elkaar door deze crisis heen.

We houden contact
We doen ons uiterste best om in contact te blijven met onze leden. Via de nieuwsbief delen we regelmatig updates over de maatregelen voor ondernemers vanuit onze partner MKB-Nederland. Wanneer je zelf iets te melden hebt, bijvoorbeeld over een succesvolle samenwerking, laat het ons weten. Juist nu is het belangrijk om ieder succes te delen met elkaar!

Zo zijn vanuit de BVO-oproep inmiddels al een stuk of 8 Ipads voor de Wulverhorst ingezameld.

Volgende virtuele meeting
Help elkaar en blijf met elkaar in gesprek, dat is wat de deelnemers afgelopen week als plezierig hebben ervaren. Daarom is er Maandag 11 mei as. om 17.00 uur een volgende virtuele sessie.  Bij voldoende deelnemers gaan we jullie dan in kleinere groepen digitaal met elkaar in contact brengen.

Ben jij erbij meld je dan aan via evenementen@bv-oudewater.nl dan ontvang je de link om in te loggen. Heb je een specifieke vraag die je voor wilt leggen, stel hem dan bij je aanmelding dan doen we ons uiterste best om hierop in te haken.

We wensen iedereen veel sterkte komende tijd, blijf gezond zorg goed voor jezelf en je naasten.