energiecontract_bvo_oudewater

Oproep: meld ongewilde energiecontracten

Verschillende ondernemers hebben geklaagd over aanbieders die op een geraffineerde manier energiecontracten aan de man proberen te brengen. Het voordeel dat deze aanbieders beloven wordt echter bijna nooit waargemaakt: de rekeningen vallen meestal hoger uit. Wie het contract dan wil opzeggen, krijgt een forse boete. Soms dreigen de aanbieders zelfs met een incassobureau of deurwaarder.

De aanbieders gaan telefonisch te werk of komen langs de deur. Veel ondernemers, vooral zelfstandigen zonder personeel maar ook ondernemers in het midden- en kleinbedrijf, voelen zich opgelicht door deze ‘creatieve ondernemers’. Zij hebben het gevoel dat het enige doel van de aanbieders is om zo veel mogelijk geld te verdienen.

Adequate maatregelen

MKB-Nederland en VNO-NCW en het ministerie van Economische Zaken trekken samen op ervoor te zorgen dat niemand ongewenst aan een energiecontract vastzit. Om adequate maatregelen te kunnen treffen, is meer informatie nodig over de werkwijze van malafide energieaanbieders (of andere soortgelijke aanbieders). Er is daarom dringend behoefte aan meer informatie.

Oproep: meld uw ervaring

Heeft u ervaring met deze aanbieder, laat dat dan weten. Alle informatie is welkom: werkwijze, onder welke naam de aanbieders te werk gaan, hun KvK-nummer, brieven, e-mails of beschrijvingen van het mondelinge aanbod versus de rekening. MKB-Nederland en VNO-NCW vragen u ook om een oproep te doen aan uw leden om te melden hoe zij benaderd zijn (verbaal, per e-mail of per brief), om bewijsmateriaal te sturen en dreigementen met bijvoorbeeld incassobureaus en deurwaarders te melden.

Stuur uw ervaringen naar bureau@mkb.nl.