connectie_Oudewater_gemeente_BVO

Optimalisatie proces aanbesteding door gemeente aan Oudewaterse bedrijven

Afgelopen maandag 18 december waren Marleen en Aschwin uitgenodigd door wethouder Bob Duindam en inkoopmanager van de gemeente Woerden/Oudewater Patrick Halters om eens te komen praten over het huidige Bidboek van de BVO. Alle gemeenten in Nederland moeten volgens Europese wetgeving voor werken hoger dan een bepaalde drempelwaarde een openbare aanbesteding doen, dit geldt dus ook voor de gemeente Oudewater. Natuurlijk wil de gemeente graag dat Oudewaterse bedrijven hierin hun steentje bij kunnen dragen. Voor de gemeente is het dus belangrijk dat ze een goed en compleet overzicht hebben van alle bedrijven, maar vooral wat de bedrijven doen, welke producten zij kunnen leveren en welke diensten ze kunnen aanbieden. Het Bidboek (online ledenkaarten) levert hier een belangrijke bijdrage aan. Zorg daarom dat je kaart op de BVO website volledig is.

Nu werken gemeenten en overheden samen met Pianoo, het expertisecentrum aanbesteden. Zij werken voor bedrijven dan weer met zogenaamde CPV codes (Common Procurement Vocabulary) het classificatiesysteem voor werken, leveringen en diensten specifiek voor overheidsopdrachten. Bedrijven worden met een code, of meerdere codes, ingedeeld in een bepaalde sector. Deze lijst van bedrijven met bijbehorende codes komt in een database van de gemeente. Indien de gemeente een aanbesteding heeft op een bepaald vakgebied of expertise dan komt hier via deze database een overzicht uit van de bedrijven die hiervoor in aanmerking kunnen komen.

Om Oudewaterse bedrijven zoveel mogelijk te laten participeren in opdrachten is het verzoek van de wethouder om alle bedrijven te koppelen aan zo’n CPV code. Wij van de BVO gaan de ledenlijst deze dagen doorlopen en bij ieder bedrijf de juiste CPV code of codes, een bedrijf kan meerdere diensten of producten leveren, voegen. Wij leveren deze aan de gemeente zodat zij hier in de toekomst mee kunnen gaan werken. Zo worden in ieder geval bedrijven in Oudewater niet, het zij per ongeluk, overgeslagen in mogelijk uit te voeren opdrachten met betrekking tot (Europese) aanbestedingen. Wanneer een bedrijf zich aanmeldt bij Tenderned, krijgt men bericht wanneer er een aanbesteding plaatsvindt op het door hen aangegeven vakgebied. Het aanmelden op Tenderned, het aanbestedingssysteem van de Nederlandse overheid, dien je als bedrijf wel zelf te doen.

Medio april volgend jaar zullen we tijdens een BVO-cafe, aandacht besteden aan een informatie sessie over aanbestedingen. Mocht je aanvullingen en/of wijzigingen willen doorvoeren op je ledenkaart, stuur dan even een e-mail naar pr@bv-oudewater.nl