Besturen BVO_NOVO_Oudewater

Oriëntatie op NOVO

Op 24 januari 2017 hebben we als BVO bestuur om tafel gezeten met het bestuur van de NOVO. Het doel was om onze gedachten eens te laten gaan over een eventuele samenwerking, in de toekomst. Opgemerkt werd dat het ondernemerslandschap verandert, waarbij het BVO bestuur behoefte heeft om krachten te bundelen, zodat we de economie van Oudewater en haar ondernemers goed kunnen (blijven) vertegenwoordigen.

De Nieuwe OndernemersVereniging Oudewater, kortweg NOVO, werd die avond vertegenwoordigd door ondernemers uit de binnenstad: Joost Middelman, Bianca Tettero, Alex Elbertse van Optie 1 en Simone Bogaartz. Sinds enige tijd is ook de horeca vertegenwoordigd in de NOVO; Jasper Faaij van Lumière zit daarom ook in het NOVO bestuur. Kreten van die avond: We hebben als ondernemers bepaalde raakvlakken; Zouden we elkaar kunnen versterken door de krachten te bundelen? (Marleen). Een ondernemersvereniging waar een groot deel van de ondernemers van Oudewater in vertegenwoordigd komt beter over als gesprekspartner naar de gemeente (Joost). Als we één aanspreekpunt zijn voor de gemeente kunnen we resultaatgericht communiceren (Jeroen). De wens om Oudewater te laten renderen lijkt een gemeenschappelijk doel. Dit samen uitdragen kan een magneetfunctie hebben voor bedrijven, horeca, toerisme en winkeliers. (Joost). Er is een duidelijke overlap met ondernemers die lid zijn van de BVO en van de NOVO (Alex, lid van beide ondernemersverenigingen). Op welk gebied zouden er eventuele tegengestelde belangen te vinden zijn? (Astrid). Een verschil is dat een deel van de BVO-leden hun afzetmarkt ver buiten Oudewater hebben, een deel van de NOVO-leden verkopen juist in Oudewater (Hans). Winkeliers moeten tegenwoordig wel ondernemen; als ze niet ondernemen zijn hun dagen als ondernemer geteld (Bianca).

Er wordt bij beiden besturen voorgenomen om over 2 maanden elkaar weer te treffen, met als onderwerp: Wat kunnen we voor elkaar betekenen? Daarna kan het één en het ander eventueel worden geconcretiseerd.