Oud papier ophalen bij bedrijven

In Oudewater wordt al vele jaren oud papier door verenigingen en kerkelijke stichtingen opgehaald. Zij hebben toestemming om oud papier van huishoudens op te halen. Deze dienstverlening wordt bekostigd uit de afvalstoffenheffing, betaald door inwoners/huishoudens. 

Begin dit jaar heeft de papierinzamelaar de samenwerking met de verenigingen en kerken opgezegd. Om het inzamelen van oud papier door te kunnen laten gaan, zet en huurt de gemeente vanaf dat moment vuilniswagens in om papier op te halen. De verenigingen en kerken stellen beladers ter beschikking.  Hierdoor houden wij ons als gemeente nadrukkelijker dan in het verleden bezig met het inzamelen van oud papier. Gebleken is dat er oud papier wordt opgehaald bij bedrijven. Oud papier dat bij bedrijven vrijkomt is geen huishoudelijk afval maar bedrijfsafval. Als gemeente zamelen we alleen afval in van huishoudens en mogen wij wettelijk geen bedrijfsafval innemen.

Wij hebben aan de verenigingen en kerkelijke stichtingen aangegeven dat vanaf 1 februari 2020 geen bedrijfsafval (oud papier) opgehaald mag worden. We hebben hen verzocht dit door te geven aan de betreffende bedrijven. Bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor het afvoeren van hun afvalstromen. 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben ge├»nformeerd. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Peter Trommelen, team Afval & Reiniging Oudewater via trommelen.p@woerden.nl of 14 0348.