Oudewater blijft een veilige gemeente

Minder autokraken, fietsdiefstallen en jeugdoverlast, maar wel een toename van het aantal woning- en bedrijfsinbraken. Dat is het veiligheidsbeeld van 2018. Burgemeester Pieter Verhoeve: ,,Oudewater blijft een veilige gemeente, maar het kan altijd nog beter en daar moeten we gezamenlijk aan werken’’.

Het aantal woninginbraken steeg van 9 in 2017 naar 16 in 2018, terwijl het aantal pogingen juist afname: 9 om 5. Het aantal bedrijfsinbraken steeg van 4 in 2017 naar 8 in 2018. ,,We hopen dit jaar op een 100-procent dekking met Buurt WhatsApp. Natuurlijk kunnen inwoners zelf ook veel doen om de kans op inbraak te verkleinen door deugdelijk hang- en sluitwerk, goede buitenverlichting enzovoort. En samen met de ondernemers onderzoeken we continu hoe we de beveiliging van het bedrijventerrein en de bedrijfspanden verder kunnen vergroten’’, beklemtoont burgemeester Pieter Verhoeve.

Er zijn ook opvallende dalers. Zo noteerde de politie minder autokraken (12 in 2017 naar 4 in 2018), verloren minder eigenaren hun fiets (13 in 2017 en 9 in 2018) en liep het aantal vernielingen terug van 25 in 2017 naar 19 in 2018. Ook overlast door jongeren daalde van 24 meldingen in 2017 naar 17 in 2018. Winkels kregen te maken met minder diefstal: van 5 naar 2.

Afbeeldingen: 

  • veiligheidscijfers 2018 van Oudewater 
  • meerjarenoverzicht veiligheidscijfers 2015-2018