Bas_Lont_BVO

Oudewater gaat flink investeren in 2019

Financiële basis blijft solide

Bron: gemeente Oudewater – De bouw van een nieuw zwembad, het omvormen van De Klepper tot ‘huiskamer van de stad’, verbeteren van wegen, bruggen en kades, waarborgen van het voortbestaan van de bibliotheek, uitvoeren van woningbouwprojecten, investeren in duurzaamheid en goede zorg bieden aan inwoners die dat nodig hebben. 

Een kleine greep uit een breed scala van plannen die burgemeester en wethouder in 2019 en volgende jaren willen uitvoeren. Overigens hebben zij niet de illusie dat zij zulke omvangrijke klussen helemaal zelf kunnen klaren. ,,De ambities zijn groot en we moeten een forse inspanning leveren om dit voor elkaar te krijgen. Alleen kunnen we dat niet. Maar met hulp van inwoners, bedrijven en organisaties kan Oudewater boven zichzelf uitstijgen’’, beklemtoont Bas Lont (foto), wethouder van financiën. 

De voorstellen van burgemeester en wethouders komen niet uit de lucht vallen. Zij vormen een vertaalslag van het coalitieakkoord dat VVDenD66, Onafhankelijken en CU-SGP eerder dit jaar met elkaar sloten: ‘Voor Oudewater, met Oudewater! Voortvarend, verbindend en vernieuwend’. Daarin staan de ambities voor de komende vier jaar al beschreven. 

Wethouder Lont is er trots op dat hij een begroting kan presenteren die veel ambities bevat, zonder dat Oudewater zich zorgen hoeft te maken over de betaalbaarheid. ,,Oudewater verkeert in een gezonde financiële positie. We gebruiken een deel van onze reserves, waarbij we geen enkel risico lopen. Er blijft genoeg geld over om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen’’, omschrijft Lont het positieve perspectief. 

De komende jaren stijgt de onroerendezaakbelasting (ozb) slechts trendmatig met 2%. Alleen voor 2019 moeten huiseigenaren rekenen met een bescheiden stijging: 3%. 

Op donderdag 8 november (vanaf 16.00 uur) neemt de gemeenteraad een besluit over de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022. Lont kijkt uit naar de discussie met de gemeenteraad. ,,De begroting biedt een solide basis voor de komende vier jaar. Dat is ook een absolute voorwaarde voor de bestuurlijke zelfstandigheid van Oudewater’’.

Download hier de hele programmabegroting