Oudewater heeft geld te verdelen voor duurzame initiatieven

De gemeente Oudewater staat voor een grote klimaatopgave: 50% minder uitstoot van CO2 in 2030. Daarom trekt Oudewater geld uit om initiatieven met een duurzaam karakter te ondersteunen. In 2019 draait het om de thema’s ‘energie’ en ‘afval=grondstof’.

Opgaven
Net als alle andere gemeenten staat Oudewater de komende jaren voor grote opgaven op het gebied van duurzaamheid. Het coalitieakkoord 2018-2022 ‘Voor Oudewater, mèt Oudewater!’ wijdt hier niet voor niets een apart hoofdstuk aan. Daarin staat onder ander dat de gemeente een plan gaat opstellen hoe zij die vermindering van 50% CO2-uitstoot in Oudewater voor elkaar wil krijgen.

Plan
Vooruitlopend op dat plan, zit Oudewater niet stil. Zij wil initiatieven met een duurzaam karakter alvast ondersteunen. Daar ligt € 11.800 voor klaar. Twee thema’s staan daarbij centraal ‘energie’ en ‘afval=grondstof’. ,,Voor een duurzaam Oudewater kunnen wij niet zonder onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Alleen door samen te werken kunnen wij straks een duurzamer Oudewater doorgeven aan volgende generaties’’, beklemtoont wethouder Bas Lont.

Beweging
Voor alle duidelijkheid: het gaat hier niet om individuele aanvragen om bijvoorbeeld subsidie te ontvangen voor de plaatsing van zonnepanelen. De initiatieven moeten vooral anderen in beweging brengen om met duurzaamheid aan de slag te gaan. Enkele voorbeelden? In 2017 en 2018 mochten de organisatie van een duurzaamheidsmarkt, energiecafé, tweedehands kledingbeurs en de voedselweggeefgroep op een ondersteunende bijdrage van de gemeente rekenen.

Aanvragen
Subsidieaanvragen voor duurzame initiatieven kunnen tot en met 28 februari 2019 worden ingediend. Wie meer wil weten of een aanvraagformulier wil opvragen, kan contact opnemen met initiatiefbegeleider Bas Spekreijse: spekreijse.b@woerden.nl of 0348-428684. 

Foto: informatiepaneel in het stadskantoor dat de energie van de zonnepanelen registreert.