Oudewater markeert haar positie in de provincie

Oudewater wil graag een bijdrage leveren aan de opgaven waar de gezamenlijke Utrechtse gemeenten de komende jaren voor staan. ,,Maar wel op basis van een gelijk speelveld’’, benadrukken burgemeester en wethouders. ,,Naast onze grote mogelijkheden voor energieopwekking, moet er ook oog zijn voor onze ambities en wensen op het gebied van wonen, economie en mobiliteit’’.

Op uitnodiging van de afdeling Utrecht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft Oudewater haar mening kenbaar gemaakt over vier actuele thema’s: wonen, mobiliteit, energie en economie. 

Wonen

De komende jaren kan Oudewater nog enkele binnenstedelijke locaties benutten om nieuwe woningen te bouwen. Daarna zit de stad ‘op slot’. ,,Dat is zeer onwenselijk’’, vindt wethouder Bob Duindam. ,,Om een vitale stad te blijven, willen we voor onze eigen inwoners bouwen. Tot 2035 denken we ongeveer 600 nieuwe woningen nodig te hebben om in te spelen op de vergrijzing, gezinsverdunning en het behoud van jongeren. Dat vraagt om een verlegging van de rode contour’’, doet Duindam uit de doeken. ,,Als je kijkt naar de totale woningbouwopgave voor de gehele provincie, dan zou Oudewater naar rato 1.400 woningen moeten bouwen. Dan zijn die 600 nieuwe woningen slechts een bescheiden uitbreiding.’’

Mobiliteit

Als het gaat om de bereikbaar van de stad met het openbaar vervoer – en dan vooral de omliggende kernen – valt er nog wel wat te verbeteren, is de overtuiging van wethouder Walther Kok. De buslijnen 107 (Gouda-Utrecht) en 505 (buurtbus Woerden-IJsselstein) doen Oudewater weliswaar aan, maar de frequentie is beperkt en de buitengebieden van Oudewater worden slechts in beperkte mate bediend ,,Dat vraagt om innovatieve oplossingen. Niet alleen voor het openbaar vervoer, maar voor de mobiliteit in zijn algemeenheid. Woon-werkverkeer, bevoorrading van de winkels enzovoort’’, neemt Kok alvast een voorschot.

Energieopwekking

Oudewater beschikt met zijn groene buitengebieden over flink wat ruimte voor wind- en zonne-energie. Zo bezien heeft Oudewater de mogelijkheid om wel een twaalfvoud van het eigen energieverbruik op te wekken. Voor stedelijke gebieden gaat die vlieger niet op. Vanwege hun opwekkingsbeperkingen zijn zij aangewezen op gemeenten als Oudewater. Daar valt wat Oudewater betreft over te praten. ,,Maar’’, zo waarschuwt wethouder Bas Lont: ,,dan moet er wel sprake zijn van een gelijkwaardig speelveld. Naast een bijdrage aan energieopwekking voor andere gemeenten, moet er ook oog zijn voor Oudewaterse belangen op het gebied van wonen, economie en mobiliteit’’.

Economie

Op bedrijventerrein Tappersheul bevindt zich een concentratie van sterke Oudewaterse ondernemingen. Veel inwoners vinden hier emplooi. Die combinatie – Oudewaterse bedrijven en Oudewaterse werknemers – zorgt voor een sociale cohesie in de stad. Uit een gehouden inventarisatie blijkt dat flink wat lokale bedrijven willen uitbreiden. ,,Op een termijn van vijf jaar verwachten wij een vraag naar uitbreiding van het bedrijventerrein (Tappersheul 4), waarbij onze eigen bedrijven voorrang hebben op die van buiten Oudewater. Om dat alles mogelijk te maken verwachten wij van de provincie een meedenkende houding’’, verklaart Duindam.

U10

Tien gemeenten in de provincie Utrecht werken op allerhande gebied met elkaar samen. Dat doen zij onder de naam U10. Het tiental buigt zich onder andere over de thema’s wonen, mobiliteit, energie en economie. ,,Oudewater maakt nog geen deel uit van de U10, maar we willen vanzelfsprekend wel onze opvattingen delen met de andere gemeenten. Het is duidelijk dat we elkaar de komende jaren hard nodig hebben’’, besluit burgemeester Pieter Verhoeve. Samen met Montfoort en Lopik wil Oudewater toetreden tot de U10.

Foto: Luchtfoto van bedrijventerrein Tappersheul