Oudewater onderneemt!

Bijeenkomst BVO en andere bedrijfsvertegenwoordigingen met Raad en B&W op 1 juni jl.

Erik Carre, voorzitter VOA (vereniging van Ondernemers Alphen) deed de aftrap tijdens de bijeenkomst met de Raad en B&W van Oudewater met bestuurders van de NOVO, LTO Vitap, ZZP-vereniging Montfoort-Oudewater en BVO.

De VOA werkt al jaren succesvol in een samenwerkingsplatform met de Gemeente Alphen waarin alles in het teken staat van een gezamenlijke economische agenda. Inmiddels hebben ondernemersvereniging en Gemeente Alphen elkaar gevonden en zorgen structuur en focus ervoor dat Alphen aan de Rijn op dit moment tot een van de sterkste economieën van de Randstad behoort.

Een mooie brug naar de concept economische agenda ‘Oudewater Onderneemt’ die door de Gemeente is samengesteld in nauw overleg met NOVO, LTO, Vitap en BVO. Met als doel het overleg bedrijfsleven-gemeente meer inspirerend te maken en in een breder perspectief te plaatsen. Met daarbij de wens om (nog) meer gezamenlijk op te trekken tussen ondernemersorganisaties en gemeente om de economische vitaliteit van Oudewater te versterken.

Een presentatie van de uitkomsten van het werkdocument gemeente Oudewater – wat de deelnemers al eerder ter inzage hadden gekregen- volgt.

Dit werkdocument met de economische agenda vormt het vertrekpunt om gezamenlijk meer richting te geven aan economie, welvaart en welzijn en deze toekomstbestendiger te maken. Vandaag de dag vragen trends en ontwikkelingen in de economie en daarbuiten om initiatieven en (re)acties.

De economische agenda bevat per onderwerp een aantal actiepunten voor de kortere termijn op basis van de geleverde input door het georganiseerde bedrijfsleven. Andere plannen zoals Masterplan Binnenstad en uitbreiding Tappersheul worden gekoppeld aan een aantal actiepunten. De economische agenda legt dwarsverbanden zodat er sprake is van gezonde kruisbestuiving tussen de verschillende aanpakken.

Vanuit de kenmerken en trends binnen de economie van Oudewater en de bijbehorende uitdagingen komt het formuleren van een gezamenlijke missie aan de orde.

De gezamenlijke missie wordt als volgt geformuleerd:

Het bieden van een vestigingsklimaat voor bedrijven uit Oudewater met een ‘solide’ werkgelegenheid basis en een bijdrage aan de gewenste leefomgeving. We hebben daarbij zowel een economische als sociale doelstelling.

De economische doelstelling: het onderhouden en verbeteren van het ondernemersklimaat en een goed voorzieningenstructuur; zoals bereikbaarheid, infrastructuur, gemeentelijke dienstverlening, veiligheid, duurzaamheid, winkelstructuur, bedrijventerrein, buitengebied. De sociale doelstelling: stimuleren van (de geschiktheid voor) de inzet van burgers op de arbeidsmarkt. Oudewater zet in op een duurzame, toekomstbestendige economische structuur. De rol van de gemeente is hierbij verbinden faciliteren en stimuleren. Partnerschap is het sleutelwoord. Communicatie is geen doel op zich maar een belangrijk middel om elkaar te kunnen bereiken.

De economische agenda ‘Oudewater ONDERNEEMT’ wordt opgesplitst in 6 hoofdpunten met ieder zijn eigen actiepunten (korte termijn) en agendapunten (langere termijn).

  1. Doelmatiger communicatie, overleg en samenwerking
  2. Ruimte om te ondernemen door innovatief ruimtegebruik
  3. Nieuwe kijk op mobiliteit, infrastructuur (o.a. glasvezel) en openbare ruimte
  4. Vernieuwend perspectief op landelijk gebied Oudewater
  5. Vitale binnenstad Oudewater & Toerisme
  6. Duurzame leef- en werkgemeenschap

Na de toelichting op de belangrijkste agenda en actiepunten moesten er prioriteiten worden bepaald door alle toehoorders. Iedere toehoorder mocht 5 prioriteiten markeren middels een sticker. Uiteindelijk zal hieruit een Masterplan worden samengesteld waar een gericht plan van aanpak aan gekoppeld wordt.

Een zinvolle bijeenkomst waarbij we voor het eerst gericht aan een gezamenlijke aanpak hebben gewerkt. In plaats van alleen vertellen wat we van elkaar vinden en verwachten was er nu gerichte actie. De eerste stap naar Oudewater ONDERNEEMT! is gezet.

Wij houden jullie uiteraard op de hoogte!