BVO in gesprek met de Provincie Utrecht

PBUW

De BVO maakt al jaren onderdeel uit van het Platform Bedrijven Utrecht West (PBUW).

Hierin trekken we samen op met een 7-tal bedrijven verenigingen uit de regio Utrecht-West; OSV Stichtse Vecht, VIHIJ IJsselstein, VIB de Ronde Venen, OVL Lopik, OKW Woerden, BVM Montfoort en Ondernemend Harmelen. Vanuit deze hoedanigheid gaan we minimaal tweemaal per jaar in gesprek met de Provincie Utrecht over zaken die wij belangrijk vinden voor onze leden en het ondernemersklimaat in Utrecht-West.

COMMUNICATIE PROVINCIE

In september jl. heeft PBUW een schriftelijke reactie gegeven richting het College van Gedeputeerde staten in Utrecht op de Nota Ruimtelijke Economische Strategie voor Utrecht en de Visie ‘ Horizon Utrecht 2050’.  Hierin hebben we  ons onder andere afgevraagd hoe zinvol het is om een visie te hebben tot 2050, in de huidige snel veranderde maatschappij. We hebben in ons schrijven benadrukt dat wij als ondernemers behoefte hebben aan mijlpalen en een visie die in staat is mee te bewegen met de actualiteit. Wanneer onze regio sterk wil blijven, dan zijn er oplossingen voor belangrijke knelpunten op korte termijn nodig. Hierbij refereren we in onze brief aan een aantal onderwerpen, zoals uitbreidingsbehoeften bedrijfsvestigingsmogelijkheden in de ruimtelijke plannen, aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt, de bereikbaarheid van gebieden, woningbouw voor onze (nieuwe) werknemers en de energietransitie.

WERKBEZOEK

Op vrijdag 2 november as. hebben we een werkbezoek georganiseerd in Mijdrecht en ontmoeten we de de Gedeputeerden van de Provincie de heer P. van den Berg en de heer D. Straat.

Doel van dit werkbezoek is het verbeteren van de contacten tussen het bedrijfsleven, de lokale en provinciale bestuurders en de politiek. En het onder de aandacht brengen van diverse knelpunten in de regio Utrecht-West. We zullen informatie uitwisselen over de rol van de bedrijvigheid in de lokale en regionale economie. Daarnaast kunnen bestuurders, raadsleden, ambtenaren en ondernemers bespreken wat zij voor elkaar kunnen doen en wat zij van elkaar verwachten.