PBUW – Regionale bestuurders in gesprek met ondernemers!

Maandag 28 maart was gedeputeerde Robert Strijk aanwezig bij een werkbezoek aan de regio Utrecht West. Het evenement werd georganiseerd bij de TechnoHUB in Woerden, door Platform Bedrijven Utrecht West die lokale en provinciale bestuurders met de ondernemers samenbracht.

Utrecht West is in economische zin een belangrijke regio in Nederland die vooral sterk is in de maakindustrie & logistiek. Deze regio wordt ook wel “de Werkplaats van de Provincie Utrecht” genoemd. “We vragen aandacht voor een aantal zaken die verbetering behoeven om succesvol te blijven”, aldus André van der Heijden, voorzitter van PBUW.

Het PBUW (Platform Bedrijven Utrecht West) vertegenwoordigt de ondernemers uit de gemeenten De Ronde Venen, Stichtse Vecht, Woerden, Harmelen, Montfoort, Oudewater, IJsselstein en Lopik. Naast diverse presentaties over vraagstukken en successen ging bij dit werkbezoek vooral ook over verbindingen leggen tussen verschillende partijen die elkaar verder kunnen helpen. Er is uitgebreid gediscussieerd over de knelpunten die de ondernemers in de gehele regio ondervinden;

Energietransitie
Het PBUW heeft grote zorg omtrent de snelheid van de energietransitie door de congestie in ons elektriciteitsnet. Tennet beschouwt de Provincie Utrecht als vol, er worden de komende jaren geen zon- en windparken aangesloten, en alleen als kleinverbruiker mag je nog terug leveren. PBUW ziet kansen in opties die geen last hebben van congestie en bijdragen aan een snellere transitie.

Betaalbare woningen voor werknemers
In Utrecht West is een enorm tekort aan betaalbare woningen voor werknemers. PBUW is voor een beleid van binnenstedelijke woningbouw, waar mogelijk en verantwoord. En voor bouw op meer locaties langs de randen ven steden en dorpen voor diverse categorieën woningzoekenden. Hierdoor wordt wonen en werken dicht bij elkaar gebracht en vergrijzing tegengegaan. Het PBUW doet een dringende oproep voor versnelde bouw van betaalbare woningen en zo nodig bouwen op of buiten de rode contouren. Werknemers dreigen de regio te verlaten!

Bereikbaarheid
Op diverse plekken in de regio is snel actie nodig om de bereikbaarheid te verbeteren. Denk hierbij aan het openbaar vervoer, de N201, de randwegen in Woerden en de N210. De doorstroming en veiligheid over de provincie grenzen richting Noord en Zuid Holland is beduidend beter. PBUW vraagt de Provincie Utrecht meer over de Provincie grenzen heen samen te werken en kennis te delen. Op het gebied van OV heeft het PBUW duidelijke wensen, zorg voor een goede bereikbaarheid vanuit Utrecht voor de kleinere kernen. Vanuit Utrecht naar het bedrijventerrein in Lopik, Montfoort, Oudewater of Mijdrecht… dat valt niet mee. Ook zo’n mooi instituut als de TechnoHUB in Woerden moet bereikbaar zijn voor jeugd uit alle kernen.

Herstructurering & ruimte
Het opknappen van bestaande bedrijventerreinen en het zo snel mogelijk uitgeven van nieuw bedrijventerrein voor bedrijven met een ruimtevraag. Zo kan de regio groeien in economie en werkgelegenheid. Vermindering van regels, processen en andere vertragende voorzieningen en het teruggeven van de regie over de bedrijventerreinen weer in handen van de gemeente geven zijn hier volgens het PBUW welkome stappen in.

Tijdens deze ontmoetingen is zowel tijdens het formele gedeelte als tijdens de informele rondleidingen in de TechnoHUB (een fantastische technisch onderwijs instelling waar leren werken en innoveren samenkomen) gesproken over deze problematiek. Gastspreker Jacco Vonhof, voorzitter MKB Nederland en PBUW voorzitter André van der Heijden benadrukten beiden; “Als bedrijfsleven zijn we gebaat bij snelheid in de processen, we kunnen niet stil blijven zitten”. Gedeputeerde Strijk gaf in zijn reactie aan de problematiek in Utrecht West goed in beeld te hebben en sloot af met de belofte zijn best te doen de processen zo mogelijk te versnellen!

De ambities van het PBUW;
Op korte én lange termijn uitbreiding van de bedrijventerreinen in onze regio met een goede bereikbaarheid per auto en het openbaar vervoer. Verder uitbreiding en ondersteuning van de technische opleidingsfaciliteiten en daarbij actie om het ‘werken in de techniek ’te verbeteren. Zo snel mogelijk voldoende betaalbare woonruimte voor onze werknemers en een energietransitie die haalbaar, betaalbaar en effectief is.  Utrecht West is één van de snelst groeiende regio’s van Nederland. Geef ons de mogelijkheid onze ambities waar te maken.