Platform Utrecht-West in gesprek met de Provincie Utrecht

Op woensdagochtend 14 juni  jl. werden de voorzitters van de bedrijvenverenigingen die samen het BedrijvenPlatform Utrecht-West vormen ontvangen op het Provinciehuis in Utrecht om daar in gesprek te gaan met Gedeputeerden van de Provincie Utrecht,  Mevrouw J. Verbeek  en Dhr. P. Van den Berg.

Mevrouw Verbeek is verantwoordelijk voor de portefeuille Mobiliteit, Water, Integraal Gebieds Programma, Financiën, Bedrijfsvoering, Communicatie & Utrecht Oost/Utrecht Science Park en Dhr. Verbeek voor de portefeuille Economie & Toerisme, Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Binnenstedelijke Ontwikkeling en Energietransitie.

Van te voren had iedere bedrijvenvereniging gelegenheid gehad om agendapunten in te sturen die men onder de aandacht wilde brengen bij de gedeputeerden.

Naast dat duidelijk werd dat er een integrale economische visie ontbreekt voor de Provincie Utrecht en dat de huidige ruimte voor bedrijventerreinen niet meer toereikend is geeft Dhr. Van de Berg aan dat het belangrijk is dat we dat we nadenken over welke economie we verder gaan stimuleren. Op dit moment wordt door de provincie een beeld opgesteld. Ook voor Utrecht West!

Naast een kleine indruk hoe het ervoor staat met de algemene vise en economische ontwikkeling van de provincie  bracht de BVO voor Oudewater de volgende punten in:

Bebouwing buiten de rode contouren is niet toegestaan vanuit de Provincie. In Oudewater is veel behoefte aan betaalbare woningen voor jongeren, die nu weg worden gejaagd uit de gemeente doordat de huizen te duur zijn. Zowel tegen de vergrijzing als voor de bedrijven (werkgelegenheid) achten wij het van belang dat de Provincie meer ruimte biedt aan de Gemeente voor uitbreiding van bebouwing, zodat we de jongeren kunnen behouden wat van wezenlijk belang is voor de gemeente.

Voorzitter BVO; de linten in Oudewater zijn geschikt voor woningbouw. Hier zijn nu bedrijven gevestigd. De gemeente ziet graag dat bedrijven hier vertrekken en werken hier aan mee. Maar we zien dat daar waar bedrijven vertrekken er weer nieuwe bedrijven terugkomen in de linten, dat kan nooit de bedoeling zijn van een verplaatsing. (wildgroei)

Voorzitter Montfoort; We zouden hierbij graag hulp ontvangen van de provincie en gemeente.

De heer van den Berg; wij gaan hier binnenkort over in gesprek met wethouder Bob Duindam.

Tappersheul III en Revitalisering Tappersheul II blijft een aandachtspunt, wat kan de provincie hierin voor ons betekenen qua (financiële )hulp aan de Gemeente? Heeft onze gemeente überhaupt contact met de Provincie hierover….?

Voorzitter BVO; er is een bijeenkomst geweest met de gemeente en geïnteresseerden voor Tappersheul 3. Het was een bijzonder druk bezochte bijeenkomst met ondernemers die interesse hebben in deze ruimte. De vraag blijkt veel hoger, 10 ha in tegenstelling tot de beschikbare 3 ha. Hierdoor zal er veel leegloop en verplaatsing komen op bestaande terreinen. Er is een goed herstructureringsplan nodig om te zorgen dat er geen leegstand komt en teveel ondernemers teleurgesteld worden. Programma van eisen wordt hier op afgestemd. Het was goed dat de OMU ook aanwezig was bij deze bijeenkomst, zij kunnen een belangrijke rol spelen bij deze ontwikkelingen

De heer van den Berg; ook dit gaan we meenemen in het gesprek met wethouder Duindam.

Wanneer je de volledige notulen wilt lezen van dit overleg stuur dan een mail naar voorzitter@bv-oudewater.nl