Presentatie Ondernemersacademie Woerden

Op woensdagmiddag 7 december 2016 werden we als BVO bestuur door wethouder Bob Duindam uitgenodigd om bij de presentaties te zijn van de eerste lichting van de Woerdense Ondernemers Academie ‘Het Groene Hart’. Dit was in het kader van een nadere kennismaking en het aftasten van elkaar, waarbij het afstemmen van de sociale portefeuille, waarbij Bob een rol ziet weggelegd voor de Oudewaterse ondernemers, voor hem een belangrijk onderwerp is. Astrid was er als afgevaardigde van het bestuur bij.

De Ondernemersacademie ‘Het Groene Hart’

Twee Woerdense business coaches zijn in september 2016 met de Ondernemers Academie ‘Het Groene Hart’ gestart. Gedurende hun eigen business coach trajecten ontdekten zij dat beginnende ondernemers in de eerste vijf jaar van hun onderneming vaak de behoefte hebben aan meer training en advies in specifieke ondernemersvaardigheden. De ondernemers zijn goed in hun vak, maar bij een eigen bedrijf komt natuurlijk meer kijken. Het programma van de Ondernemers Academie dat zij ontwikkelden, beslaat zeven dagdelen, die in circa 3 maanden worden doorlopen. Onderwerpen die aan bod komen zijn marketing, sales en persoonlijke ontwikkeling en vaardigheden als ondernemer. Aan de Ondernemersacademie kunnen uitkeringsgerechtigden deelnemen (de gemeente of UWV bekostigt dan een groot deel), of particulieren die een carrièreswitch willen maken.

Een viertal (startende) ondernemers hebben het programma gevolgd en hun bedrijf vormgegeven cq. hun plan uitgewerkt. Door het geven van de eindpresentatie aan een jury en publiek sloten ze de training af. De ondernemers hebben hun plannen toegelicht, aan een jury bestaande uit de burgemeester van Woerden, een Woerdense ondernemer in de Foodsector en een ZZP-er. Deze beoordeelde de pitch op een aantal punten en men kreeg feedback van de jury.

Bob Duindam gaf in de pauze bij Astrid aan dat hij een dergelijk initiatief wel zou zien zitten voor Oudewater, waarbij hij zou willen mikken op 10 ipv 4 startende ondernemers, waarbij het er 5 uit de bijstand lijst zouden kunnen zijn en 5 van de UWV (WIA of WW uitkeringsgerechtigden). Het Startjetent.nl initiatief van de BVO zou mogelijk met deze dienstverlening uitgebreid kunnen worden. Voorts sprak hij uit werk te willen maken van het terugdringen van de uitkeringsgerechtigden in Oudewater en daarbij toewijding nodig heeft van de Oudewaterse ondernemers. Hij ziet het voor zich dat de opbrengsten voor de gemeente, wanneer uitkeringsgerechtigden in werk terecht zouden kunnen komen, ten goede zou kunnen komen aan de Oudewaterse ondernemers. Per persoon zou het om een bedrag van €20.000,- per jaar gaan. De investering in het begeleiden en psychologisch bijstaan van werkgevers (van collega’s, ploegleider, afdelingshoofd, managementteam tot algemeen directeur) die een uitkeringsgerechtigde een werkplek zouden bieden, is het hem waard. Hoe dit te bereiken werd besproken, waarbij een voorbeeld uit Bunnink werd aangehaald. Een collega wethouder in Bunnink zou een diner hebben georganiseerd voor Bunninkse ondernemers, die allemaal die avond een convenant zouden hebben getekend, waarin de inspanningsverplichting zou hebben gestaan tot het opnemen van 1 bijstandgerechtigde. Dit idee zou hij eens met de BVO willen bespreken om te onderzoeken of dat in Oudewater haalbaar zou zijn. Hij leek nog niet helemaal op de hoogte van de inspanningen van FermWerk (Ronald van Droogenbroek/ Sabrina van den Hoek) tot nu toe, die binnen de BVO verschillende keren met ondernemers heeft gesproken over bijvoorbeeld het buddyproject. Ook was hij aangenaam verrast dat op de nieuwe BVO website de CV’s van direct voor werk beschikbare mensen opvraagbaar zullen zijn en dat we er in onze nieuwsbrieven telkens aandacht voor vragen. Wordt vervolgd.